Wednesday, February 28, 2024

Po dostopnih podatkih poporodna depresija v prvem letu otrokovega življenja, prizadene približno 13% mater. Avtorji raziskave pa opozarjajo, da stanje pogosto ni prepoznavno in adekvatno zdravljeno.


V raziskavi je sodelovalo več kot 4.000 žensk iz 101 ambulante v Angliji. Matere so analizirali na psihološki interventni učinek in tako potrdil ali ovrgli sum simptomov poporodne depresije.

Ambulante so bile randomizirane, tako da so imele vse prizadete ženske kognitivno bihevioralno terapijo, terapijo, ki prizadete napoti v center ali klasično nego, ki so jo izvajale posebej izurjene medicinske sestre.

Medicinsko osebje v skupinah je bilo usposobljeno odkriti simptome depresije in nuditi ustrezno terapijo. Terapija se je izvajala eno uro na teden, trajala je osem tednov.

Pregled v šestem in dvanajstem mesecu po rojstvu otroka, je pokazal znatno znižanje simptomov poporodne depresije pri materah, ki so bile podvržene klasični terapiji.

Matere, vključene v posebno terapijo, pri katerih so se simptomi poporodne depresije pojavili šest tednov po porodu, so imele prvih šest mesecev po porodu 40% manjšo verjetnost pojava simptomov poporodne depresije.

Neobjavljena raziskava pa je pokazala, da so imele matere ob podpori drugih mater, prvih dvanajst tednov po porodu pol nižje tveganje za poporodno depresijo.

Kategorija:   Novice, Novice
Naslednji prispevek

Bizarnosti povezane s spolnostjo

1 oktobra, 2013 0