Monday, April 22, 2024

Izbirati je mogoče med tremi različnimi zavitki (A, B in e). E-zavitek je mogoče naročiti prek spletne trgovine, kjer si ga lahko poljubno sestavite iz izdelkov, ki so vsebovani v zavitkih A in B, ter nekaterih dodatnih izdelkov.


 

Zavitke si je mogoče ogledati na centrih za socialno delo, kjer to pravico tudi uveljavljate, oziroma v materinskih šolah, predstavljeni pa so tudi na spletišču, ki vključuje spletno trgovino za e-zavitek.
 

Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka

 

Premoženjski cenzusa za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Pravico uveljavljata mati ali oče.

 

 

Višina pomoči ob rojstvu otroka


Pomoč ob rojstvu otroka od 1. julija 2011 znaša 280,75 evrov. Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.


Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka


Pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, uveljavlja pravico oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču.

Pravico uveljavlja eden od staršev 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.


Dodatni napotki za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka:

  • Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavitev pravice do porodniškega dopusta ali z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.
  • Mati ali oče lahko uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za več pričakovanih otrok, če je iz potrdila osebnega ginekologa razvidno, koliko otrok mati pričakuje.
  • Ko je pravica do pomoči ob rojstvu otroka priznana, izda center za socialno delo upravičencu nalog za izdajo zavitka za opremo novorojenca, na podlagi katerega izroči izbrani izvajalec po preteku 14 dni od prejema naloga upravičencu izbrani zavitek.
Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Tridimenzionalni model DNK

13 junija, 2012 0