Monday, April 22, 2024

Raziskovalci iz Univerzitetnega medicinskega centra Erasmus v Rotterdamu dodajajo, da so podobne trende zasledili tudi v drugih oddelkih intenzivne nege.


Smrtnost dojenčkov ponoči je bila v primerjalnem obdobju višja za 32% do 47%.

Znanstveniki opozarjajo, da je verjetnost smrti otrok pri porodu zelo nizka in se podobno kot v vseh razvitih državah giblje nekje med 0.05% in 0,09%.

Po njihovih besedah je višjo smrtnost v nočni izmeni moč pojasniti z odsotnostjo izkušenejših zdravnikov, še posebej velja za manjše porodnišnice.

Potencialni faktor tveganja predstavlja tudi utrujenost zdravnikov, piše BJOG: An International Journal of obstetrics ang Gynaecology.