Monday, June 17, 2024

Odlaganje materinstva na poznejša leta se v Sloveniji še ni ustavilo; povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila v letu 2013 najvišja po 2. svetovni vojni: 29 let; v primerjavi s prejšnjim letom se je zvišala za 0,1 leta. Povprečna starost matere ob rojstvu vseh otrok (ne glede na vrstni red rojstva) pa je znašala 30,5 leta; v primerjavi s prejšnjim letom je ostala nespremenjena.


Najbolj rodna skupina v letu 2013 so bile tako kot že v zadnjih nekaj letih ženske, stare 25–29 let (v povprečju so rodile 108 otrok na 1.000 žensk), sledile so ženske, stare 30–34 let (104 otroci na 1.000 žensk). Sicer se je rodnost v teh dveh starostnih skupinah žensk primerjavi s prejšnjim letom nekoliko znižala; neznatno zvišala se je le med ženskami, starimi 20–24 let, in dosegla vrednosti izpred desetih let (44 otrok na 1.000 žensk). Približno enako število otrok so rodile ženske, stare 35–39 let.

Ponovno več otrok kot v prejšnjem letu in največ doslej so rodile matere, ki ob otrokovem rojstvu niso bile poročene: 12.237 (58 %).

Že petnajsto leto zapored je največ novorojenih dečkov dobilo ime Luka, največ v letu 2013 novorojenih deklic pa je dobilo ime Sara (to ime je v zadnjih 19 letih eno izmed petih najpopularnejših dekliških imen, nikoli doslej pa še ni bilo uvrščeno na prvo mesto).

Tabela 1: Živorojeni otroci, Slovenija
 
  2012 2013
Skupaj 21.938 21.111
  dečki 11.319 10.804
  deklice 10.619 10.307
Živorojeni na 1.000 prebivalcev 10,7 10,3
     
Povprečna starost matere ob otrokovem rojstvu    
  vseh otrok 30,5 30,5
  prvega otroka 28,9 29,0
     
Celotna stopnja rodnosti1) 1,58 1,55
     
Vrstni red rojstva (%)    
  prvo rojstvo 48,0 49,6
  drugo rojstvo 38,6 37,5
  tretje rojstvo 10,3 9,7
  četrto rojstvo ali rojstvo višjega reda 3,2 3,2
     
Živorojeni, rojeni zunaj zakonske zveze (%) 57,6 58,0
 
1) Povprečno število živorojenih na žensko v rodni dobi.
Vira: SURS, NIJZ
 
Tabela 2: Najpogostejša imena v letu 2013 živorojenih otrok, Slovenija
 

Vrstni red
Dečki Deklice
ime število ime število
1. Luka 317 Sara 264
2. Nik 267 Eva 259
3. Jakob 244 Lara 232
4. Filip 241 Ema 230
5. Žan 212 Ana 219
6. Mark 197 Nika 208
7. David 184 Julija 194
8. Jaka 180 Lana 190
9. Jan 175 Zala 190
10. Žiga 169 Zoja 172

vir: SURS

Naslednji prispevek

Posledice prehlada v nosečnosti

6 februarja, 2014 0