Thursday, May 23, 2024

Pravico do posvojiteljskega dopusta ima eden ali oba posvojitelja ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, razen,


  • če je ta oseba za tega otroka že uveljavila pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka
  • če je ta oseba posvojila otroka svojega zakonca.

Trajanje posvojiteljskega dopusta:

  • če je otrok ob posvojitvi star od enega do štirih let – posvojiteljski dopust traja 150 dni
  • če je otrok star od štirih do desetih let pa 120 dni
  • če je posvojitelj ali druga oseba dobila v vzgojo in varstvo otroka pred prvim letom starosti otroka in je že izrabil dopust za nego in varstvo otroka za istega otroka, ima pravico do izrabe toliko dni posvojiteljskega dopusta, kot je bila pravica do dopusta za nego in varstvo otroka krajša od 150 dni.

Posvojiteljski dopust lahko izrabi:

  • eden od posvojiteljev v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela
  • oba posvojitelja hkrati v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti z dela enega ali obeh staršev, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 oziroma 120 dni.

O načinu izrabe posvojiteljskega dopusta mora posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, obvestiti delodajalca najkasneje v treh dneh po nastopu razlogov za koriščenje te pravice.

Pri uveljavljanju pravice do posvojiteljskega dopusta morate biti pozorni na:

  • pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, glede na prebivališče posvojitelja oziroma osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, in sicer najkasneje 30 dni po nastopu posvojiteljskega dopusta; vlogo si lahko natisnete tukaj
  • po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti
Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Kolike

13 junija, 2012 0