Friday, July 19, 2024

Zakon govori o vseh plačilih na več obrokov, kadar gre za zneske višje od 30.000 tolarjev in dobo odplačila daljšo od 3 mesecev. Določbe Zakona o potrošniških kreditih veljajo za vsa posojila fizičnim osebam, ki niso zavarovana z zastavo nepremičnine, ne glede na namen porabe posojila. Po novem zakonu morajo banke javno informirati potrošnike o vseh povezanih stroških s posojilom, predstaviti morajo informativne izračune dopolnjene z efektivno obrestno mero. V publikacijah, namenjenih informacijam o komercialnih posojilih, morate tako po novem najti: obrestne mere, stroške kredita, zavarovanja, interkalarnih obresti in višine mesečne obveznosti, v katerih je naveden tudi izračun efektivne obrestne mere.


Efektivna obrestna mera nam pove, koliko bomo dejansko plačali za kredit. V njej so izračunani, poleg realne in temeljne obrestne mere ter morebitnih interkalarnih obresti, tudi vsi stroški povezani s kreditom. Efektivna obrestna mera se lahko spreminja, v primeru, da se katerakoli od znotraj zajetih postavk spremeni. Računanje efektivne obrestne mere in njena javna objava bo omogočila interesentom, ki najemajo kredit, vpogled v konkurenčnost bank.

Vir: Slonep

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Otroški dodatek

13 junija, 2012 0