Monday, June 17, 2024
12 decembra, 2013

POZOR! Do 31.12.2013 morate ponovno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca

By 0 1402 Views

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSD. Za pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se bodo štele le tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2013. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja bo pomenila, da bo CSD lahko odločbo izdal šele s kasnejšo veljavnostjo.


Vlogo za znižano plačilo torej oddate na predpisanem obrazcu, ki ga najdete tudi na naši spletni strani ali tukaj.  Vlogo oddate v decembru 2013, ne prej in ne kasneje.

 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša tudi:
  • enotno vlogo za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo