Monday, July 15, 2024

Republika Slovenija staršem ob rojstvu otroka pomaga na več načinov, vendar pa te pravice staršem ne pripadajo avtomatično, temveč je treba zanje zaprositi na centru za socialno delo. Te pravice ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zadnje spremembe tega zakona pa so stopile v veljavo s 1. 1. 2018


Starševsko varstvo pomeni pravico do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, v času teh dopustov imajo starši pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, sem pa sodijo tudi pravica do krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok in pravica do nadomestila v času odmora za dojenje. Isti zakon ureja tudi pravice do družinskih prejemkov, kamor sodijo starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in ostali dodatki, o čemer si lahko več preberete v naslednjem članku.

Materinski dopust je dopust namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Skupno traja 105 dni, kamor sodi 28 dni pred porodom in 77 dni po porodu. Če mati pred porodom ne izkoristi pravice do 28 prostih dni, teh dni ne more porabiti po porodu. Za uveljavljanje pravice do materinskega dopusta je potrebno oddati vlogo na pristojnem centru za socialno delo največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga je določil ginekolog, delodajalca pa morate o tem obvestiti najkasneje 30 dni pred nastopom dopusta. Vloga je dostopna tudi preko povezave na koncu članka.

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka sodelovali pri negi in varstvu, traja pa 30 dni. Prvi del dopusta, to je najmanj 15 koledarskih dni, lahko oče izrabi od rojstva otroka in najkasneje en mesec po izteku starševskega dopusta, oziroma do izteka pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Oče lahko izrabi tudi vseh 30 dni hkrati, če pa izrabi manj kot 15, mu preostali dnevi kasneje propadejo. Drugih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta lahko oče izrabi najkasneje do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole. Ta pravila veljajo za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018. Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva, če je oče ni izrabil, pa jo lahko izrabi tudi materin novi partner (ali partnerka v registrirani istospolni skupnosti). Očetu se dopust prizna z odločno centra za socialno delo, kamor po rojstvu otroka in najkasneje en dan pred nastopom očetovskega dopusta prinese izpolnjeno vlogo, skupaj z otrokovim rojstnim listom ali potrdilom iz porodnišnice, v primeru izvenzakonske skupnosti pa je potrebno priložiti tudi zapisnik o priznanju očetovstva. V vlogi še ni potrebno navesti datumov koriščenja dopusta, po dopustu pa mora oče datume sporočiti CSD zaradi izplačila nadomestila.

Starševski dopust je namenjen nadaljni negi in varstvu otroka in se začne takoj po izteku materinskega dopusta. Vsakemu od staršev pripada po 130 dni, pri čemer lahko oče na mamo prenese vseh 130 dni, mati pa lahko na očeta prenese le 100 dni in v primeru, da jih ne izkoristi, preostalih 30 dni propade. Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni, pri trojčkih pa za 180 dni. Če starša ob rojstvu otroka že vzgajata najmanj dva otroka pred končanim prvim razredom osnovne šole, se dopust podaljša za 30 dni, pri treh otrocih za 60 dni in pri štirih ali več za 90 dni. O izrabi starševskega dopusta se starša dogovorita pisno najkasneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta na CSD skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta. Koristita ga lahko izmenično, hkrati pa le v primeru rojstva dvojčkov, otroka s posebnimi potrebami ali kadar sta v družini že dva otroka pred končanim prvim razredom osnovne šole. 75 dni starševskega dopusta lahko starša izrabita tudi kasneje, a ne po končanem prvem razredu OŠ.

Skladno z vsemi naštetimi dopusti imajo starši tudi pravico do denarnega nadomestila v času trajanja dopusta, za kar se zaprosi hkrati z vlogo za uveljavljanje dopusta.
Vse omenjene vloge so na voljo na spodnji povezavi:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavitev_pravic_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/

L.B.

Kategorija:   Družina in finance, ostalo, otrok
Naslednji prispevek

Pravica do finančne pomoči ob rojstvu otroka

18 oktobra, 2018 0