Saturday, July 20, 2024

Oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani oziroma če je na lastno zahtevo izbrisan iz registra brezposelnih oseb.


Za uveljavljanje te pravice mora stranka vložiti vlogo na pristojnem centru za socialno delo, kateri mora priložiti:

  • potrdilo vlagatelja in otrok, da so državljani RS in imajo skupno stalno prebivališče v RS
  • potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • rojstne liste otrok
  • potrdilo, da otroci izpolnjujejo pogoje iz 70. člena ZSDP (potrdilo o šolanju)
Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Kolike

13 junija, 2012 0