Wednesday, May 29, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Pravice potrošnikov pri potrošniških kreditih

By 0 328 Views

V Sloveniji se je v zadnjem obdobju zelo povečalo povpraševanje po potrošniških kreditih, prav tako pa je narasla raznovrstnost njihove ponudbe. Po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) so Slovenci v prvih osmih mesecih letošnjega leta najeli neto za 177,7 milijard tolarjev kreditov, kar je za slabo tretjino več kot v istem obdobju leta 2005.


Kljub vse večji ponudbi, pa velikokrat ponudniki ne poskrbijo za ustrezno informiranje potrošnikov o posamezni vrsti kreditiranja. Najem neprimernega kredita namreč lahko pripelje do prezadolženosti ali resnih preobremenitev družinskega proračuna.Svetovalci in strokovnjaki trdijo, da se potrošniki za najem kredita odločijo na hitro, brez pravih primerjav ponudb in premišljanja.

Na področju potrošniških kreditov nudi potrošnikom – kreditojemalcem zaščito Zakon o potrošniških kreditih, ki zagotavlja ustrezno obveščenost potrošnika ter določa pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, da bi bila tako zagotovljena enakopravnost pogodbenih strank. V njem so zapisana tudi določila, ki opredeljujejo nadzor nad dajalci in posredniki kreditov. Seveda pa samo zakon ne more zaščiti potrošnikov pred zlorabami in oškodovanji. Zakonodaja je lahko učinkovito varstvo le, če potrošniki dobro poznajo svoje pravice in če vedo, na kaj morajo paziti in kakšne obveznosti prevzemajo s sklepanjem kreditnih pogodb.

Koristno je, da vedno primerjamo več različnih ponudb in se odločimo za tisto, ki je najugodnejša. Katera ponudba je najugodnejša lahko potrošniki ugotovijo s primerjavo efektivne obrestne mere (EOM). Prav tako moramo vedno preveriti, če je v pogodbi zapisan znesek, ki ga bomo odplačevali, višina EOM-a, stroški, ki izjemoma niso zajeti v EOM, pogoje plačila, določbo o pravici do predčasnega odplačila kredita in o odstopu od pogodbe. Dobro je vedeti, da lahko potrošnik v 5 dneh po sklenitvi pogodbe brez obrazložitve odstopi od pogodbe, če kredita še ni začel uporabljati.

Vir: RTVSLO