Monday, April 22, 2024

V strokovni reviji Journal of Clinical Oncology je ASCO pregledala postopek in potrdila priporočila iz klinične prakse drugih organizacij. Tako se bo razširilo število razpoložljivih visoko kakovostnih smernic.


V kontekstu je bila predstavljena oblika tabele in ‘ad hoc’ ASCO prikazov smernic o adjuvantni ablacijski terapiji v okviru zdravljenja premenopavzalnih žensk v zgodnjem stadiju invazivnega raka na dojki, specifično, receptor-pozitivnih karcinomov, ki jih je objavilo kanadsko združenje Cancer Care Ontario – CCO.

CCO smernice temeljijo na temeljnih kliničnih dokazih, ki izhajajo iz 22-tih edinstvenih randomiziranih medicinskih raziskav, kot tudi iz dveh posameznih meta-analiz podatkov pacientov.

ASCO pravi, da so priporočila CCO jasna, pregledna in temeljijo na večini relevantnih znanstvenih dokazih, ter predstavljajo opcijo, ki jo pacienti lahko sprejmejo.

Avtorji ASCO iz tabele prikazov, University of Michigan Health System, izdvajajo ključna priporočila:

•    Ablacija jajčnikov ne sme biti rutinski sestavni del sistemske terapije, zato jo ni potrebno uporabljati kot alternativno sistemsko terapijo.
•    Ablacijo jajčnikov lahko sprejmemo kot terapijsko opcijo pri ženskah, ki ne sprejmejo ali zavračajo sistemsko terapijo.
•    V kolikor se ablacija jajčnikov načrtuje, se priporoča uporaba LHRH agonistov v obliki mesečnih depo injekcij.

CCO smernice poudarjajo, da pri izbiri kirurške ablacije jajčnikov, obsevanja ali medikamentne supresije delovanja ovarijev ni utemeljenih medicinskih dokazov. ASCO skupina dodaja, da ovarijska supresija ob uporabi LHRH agonistov, ni vedno uspešna.

Avtorji zaključujejo, da se ASCO strinja s priporočili CCO-a, z opozorilom, da lahko rezultati aktivnih raziskav privedejo do spremembe teh priporočil.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Raziskava o vzrokih sindroma kronične utrujenosti

13 junija, 2012 0