Saturday, February 24, 2024

Raziskovalci britanske University of Nottingham, pod imenom EPICure, izvajajo natančno raziskavo, ki odkriva verjetnost preživetja in bodočega zdravja leta 1995 v Veliki Britaniji in na Irskem rojenih otrok pred 26. tednom nosečnosti.


Raziskovalci so spremljali 219 otrok in rezultate primerjali s 153 vrstniki, ki so se rodili v predvidenem roku.

Njihova analiza je pokazala, da je 13% prezgodaj rojenih otrok ves čas potrebovalo posebnega učitelja, 57% otrok, ki pa hodi v normalno šolo, pa potrebuje dodatno pomoč, ki rešuje težave z učnim uspehom in težave z obnašanjem.

Psihologinja dr. Samantha Johnson, ki je vodila raziskavo je dejala: »Otroci rojeni globoko pred predvidenim datumom poroda imajo slabše učne rezultate v vseh delih države. Največ težav jim povzroča matematika, dve tretjine njih pa potrebuje dodatno strokovno pomoč.«

Dr. Johnson je še dejala, da bi morali otroci rojeni daleč pred predvidenim datumom poroda, v šolo kakšno leto kasneje.

Predstavnik združenja, ki skrbi za prezgodaj rojene otroke odgovarja, da je v vmesnem obdobju neonatalna oskrba napredovala, zato se ne strinja, da bi morali otroci rojeni pred PDP v šolo kasneje kot njihovi vrstniki.