Wednesday, December 6, 2023

Za 2,3 odstotka povišan znesek nadomestil preživnin za otroka do 6. leta starosti tako znaša 68,42 evra, za otroka od 6. do 14. leta starosti 75,26 evra in za otroka nad 14. in do 18. leta starosti 88,94 evrov.


Preživninski sklad je namenjen tudi otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo. Pravica do nadomestila preživnine traja do otrokovega dopolnjenega 15. leta starosti oziroma 18. leta, če otrok ni v delovnem razmerju.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Nespečnost in apetit

13 junija, 2012 0