Monday, March 4, 2024

Raziskovalci so odkrili, da so imeli štirinajst mesečni otroci, ki so si pri komunikaciji pomagali z gestami, pri štiriinpetdesetih mesecih znatno bogatejši besedni zaklad. Prav tako so bili ti otroci bolje pripravljeni za vstop v šolo. Otroci bolj izobraženih staršev so v raziskavi presenetili z bogatejšim besednjakom.


Devetdesetminutno snemanje otrok v vrtcu je pokazalo, da so v tem času otroci bolj izobraženih staršev uporabili štiriindvajset različnih gest, otroci staršev z nižjo izobrazbo pa zgolj trinajst gest.

Učenci bogatih staršev pa so se v šoli izkazali z različnim in bogatejšim besednjakom. Njihov povprečni uspeh na standardnem testu se je ustavil pri številki 117, pri revnejših otrocih pri 93%.

»Besedni zaklad je ključni napovedovalec šolskega uspeha in najbolj izrazit razlog, zakaj otroci z nižjim življenjskim standardom vstopajo v šolo z višjim tveganjem za neuspeh,« pravi Goldin-Meadow postdoktorant na The University of Chicago in strokovnjak o gestah. Raziskava je bila objavljena v reviji Science.

Kategorija:   Novice, Razvoj otroka
Naslednji prispevek

Ali Y-kromosom izumira?

15 novembra, 2012 0