Thursday, March 23, 2023
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

»Sistematska analiza randomizirane kontrolne raziskave kaže na nižjo stopnjo smrtnosti in redkejšo pojavnost nekrotizirajočega enterokolitisa, kot tudi na krajšo dobo prilagajanja na popolno prehrano, po dodatkih probiotičnih nadomestkov v prehrani nedonošenčkov in otrok rojenih z nižjo telesno težo (pod 1500g),« poročajo avstralski znanstveniki (King Edward Memorial Hospital for Women in Perth).


V namen raziskave so uporabili podatke iz osrednjega Cochrane registra, MEDELINE, EMBASE in baze podatkov CINAHL. Kriteriji za izbiro so bili randomizirana kontrolirana raziskovanja nedonošenčkov in dojenčkov z izrazito nizko porodno težo na enteralno probiotično suplementacijo, ki je pričela znotraj prvih desetih dneh življenja in je trajala najmanj teden dni. V tem obdobju se je spremljala pojavnost enterokolitisa drugega stadija (modificiran kriterij Bell Staging).

Skupno so združili enajst raziskav, v katerih je sodelovalo 2.176 dojenčkov.

Tveganje pojavnosti enterokolitisa in smrtnosti sta bili ob uporabi probiotikov signifikantno nižji, pojavnost sepse pa je ostala približno na enakem nivoju. Enterokolitis se je ob uporabi probiotikov znižal za 30%. Nezaželenih stranskih učinkov ni bilo zaznati.

»Rezultati, pri zmanjšanju obolevnosti in smrti prezgodaj rojenih otrok, potrjujejo dobrobit probiotičnih suplementov. Odvisnost učinka zajema zelo ozek konfidencialni interval, ekstremno nizko p-vrednsot in skupno učinkovitost. Dodatna placebo raziskovanja so odveč v kolikor je dostopen primeren probiotični preparat,« dodajajo avtorji.

»Izbira varnega in praktičnega izdelka z dokumentiranimi probiotičnimi lastnostmi, kot tudi pazljiv nadzor ciljne populacije, sta pogoja brez katerih ni mogoče uvesti rutinsko terapijo za to visoko-rizično populacijo otrok,« zaključujejo znanstveniki.

Komentarji