Friday, July 19, 2024

Zaradi izpostavljenosti specifičnim kemičnim odpadkom, ki so ustvarjeni v industrijskih procesih, ribe postajajo pogost vir organskih motilcev, ki pripomorejo k razvoju debelosti, obenem pa vplivajo na motnjo rasti, je pokazala raziskava.


Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) in Agencija za zaščito okolja (EPA) že od leta 2014 nosečnice opozarjata, da uživanje rib omejijo na maksimalno tri obroke na teden. S tem se omeji izpostavljenost fetusa živemu srebru, težkim kovinam in nevrotoksinom, ki ovirajo razvoj živčnega sistema ploda.

»Odgovora, kakšna je optimalna količina rib in uživanju katerih vrst se je v nosečnosti bolje izogniti še nimamo,« je dejala soavtorica raziskave dr. Veda Chatzi iz fakultete na Kreti.

Znanstveniki s analizirali podatke zbrane pri 26.184 nosečnicah iz Evrope in ZDA. Z njo so želeli odkriti povezave med pogostostjo uživanje rib v nosečnosti in razvojem otroka, kot tudi vpliv pogostega uživanja rib na potencialen razvoj debelosti pri otrocih.

Spremljali so tudi razvoj 8.215 otrok mater, ki so med nosečnostjo zaužile več kot tri obroke rib na teden. Pri 31% otrok so zabeležili hitrejšo rast med prvim in drugim letom starosti, 19,4% je imelo do četrtega leta starosti prekomerno telesno težo, 12,5% je prekomerna telesna teža prizadela do šestega leta starosti. Statistični indeks je višji kot pri materah, ki so med nosečnostjo obrok rib zaužile enkrat tedensko.

Rezultati so pokazali, da je fenomen pogostejši pri deklicah.

»Eden izmed razlogov bi lahko bili organski motilci, ki jih vsebuje ribje meso,« so zaključili znanstveniki, ki so poudarili, da med raziskavo niso upoštevali različnih vrst rib, načina njihove priprave, niti dejstva ali gre za morske ali sladkovodne ribe.

Že predhodne raziskave so potrdile, da več živega srebra in težkih kovin vsebuje meso morskih rib roparic.

 

Naslednji prispevek

Izvorna celica vam podarja 150 €

10 maja, 2016 0