Saturday, June 22, 2024
13 junija, 2012

Revizijska komisija zavrnila zahtevek Sanolaborja

By 0 774 Views

Sklep je komisija v torek poslala po redni pošti priporočeno s povratnico odvetniku Sanolaborja, Soča opremi, ministrstvu za zdravje, državnemu pravobranilstvu ter sektorju za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije pri ministrstvu za finance, je še pojasnil predsednik državne revizijske komisije Samo Červek.


Sanolabor moral plačati predujem za mnenje

Sanolabor je moral za tokratno odločitev revizijske komisije dodatno plačati – komisija je namreč septembra ugotovila, da "je potrebno za meritorno presojo dejstev pridobiti strokovno mnenje". Za izdelavo izvedenskega mnenja o tem, ali je bil postopek po strokovni plati neoporečen, je določila komisijo za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Da pa je komisija to mnenje izdelala, je morala družba Sanolabor založiti predujem za izdelavo mnenja v višini enega milijona tolarjev.

Minister za zdravje Andrej Bručan bo o odločitvi revizijske komisije sicer spregovoril danes na novinarski konferenci, so napovedali na ministrstvu.

Vir: Siol

Kategorija:   Novice, zdravje