Wednesday, February 28, 2024

Zgodovina slovenskih društev bolnikov z osteoporozo se je začela pisati pred desetimi leti. Prof. dr. Andreja Kocijančič, tedaj še zdravnica, danes pa rektorica Univerze v Ljubljani, je z besedami "Namesto da kadite, ustanovite društvo" spodbudila nekaj bolnic z osteoporozo, da so ustanovile tedaj 80-člansko Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana (DBO Ljubljana).


Danes Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije (ZDBO Slovenije) združuje 16 lokalnih društev z več kot 6000 članicami in člani iz vse Slovenije. ZDBO Slovenije ter ljubljansko društvo že sedmo leto vodi Duša Hlade – Zore.

Čeprav pri društvu ne sodelujete od samega začetka, nam boste zagotovo lahko povedali, kako se je vse skupaj začelo.

Pobudnik vsega je bila profesorica Andreja Kocijančič, ki je bila takrat vodja kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Kliničnem centru. Imela je bolnico, ki je bila pripravljena vložiti nekaj energije v osveščanje ostalih bolnic. Nekoč ji je svetovala, da naj namesto da kadi, ustanovi društvo. Že na prvi sestanek, ki so ga bolnice pripravile v Kliničnem centru, je prišlo 80 žensk.

Katere so glavne naloge društev in zveze?

Našim članicam in članom največ pomenita druženje in pogovor z nekom, ki ima podobne težave. V vseh lokalnih društvih zato skrbijo za druženje, izlete, organizirajo telovadbo, strokovna predavanja in izobraževanja ter različne delavnice. Naloga zveze je bolj formalnega značaja, urejamo dokumentacijo, zbiramo denar, spremljamo zakonodajo in smernice ter razvoj zdravljenja osteoporoze. Vsako leto pripravimo tudi več merjenj kostne gostote po Sloveniji in obeležimo svetovni dan osteoporoze.

Letošnje geslo svetovnega dne osteoporoze je bilo "Uprimo se zlomom". Kaj želite s tem sporočiti?

Vsebina svetovnega dne osteoporoze je vsako leto namenjena drugi temi, leta 2005 je bilo to gibanje, lani pravilna prehrana, letos pa poskušamo opozarjati na dejavnike tveganja. Kakšno je tveganje, da zbolite za osteoporozo, lahko ugotovite, če rešite enominutni test tveganja za osteoporozo, ki ga je po smernicah IOF izdala tudi naša zveza. O njem lahko povprašate v najbližjem lokalnem društvu.

Kje vidite nove izzive?

Z akcijami osveščanja in z dejavnim delom smo v Sloveniji dosegli zavidljivo raven osveščenosti o osteoporozi. S svojim delom nadaljujemo, saj vemo, da naše poslanstvo še zdaleč ni končano. Doseči želimo, da bi prebivalci – tako stari kot mladi, moški in ženske – za svoje zdravje skrbeli že takrat, ko so kosti zdrave, in tako prve znake bolezni premaknili v pozno starost ali jih celo preprečili. Več naporov moramo vložiti tudi v osveščanje prebivalstva na podeželju in skrbi za kakovostnejše življenje obolelih. Še vedno si prizadevamo doseči dogovor z vlado, da bi bilo merjenje kostne gostote brezplačno za vse ženske po 65. letu starosti in za vse, pri katerih je izraženo povečano tveganje za osteoporozo. Mnenja glede tega so v Sloveniji precej deljena, prepričani pa smo, da bi bili stroški preventivnega merjenja manjši, kot so stroški poznejšega zdravljenja.

Zdravniki pri osteoporozi poudarjajo pomen gibanja in telovadbe. Kako v društvih skrbite za to?

Telesna dejavnost je pri preprečevanju osteoporoze in pri hitrejšem okrevanju po njenih posledicah zelo pomembna. Z njo krepimo kosti in mišice. Dobro bi bilo, če bi za čvrstost naših kosti poskrbeli že v mladosti, vendar ni nikoli prepozno. V društvih za telesno dejavnost naredimo veliko. Lahko rečem, da je to ena naših najpomembnejših nalog. Kakovostno vadbo na suhem ali v vodi želimo cenovno in krajevno približati čim večjemu številu naših članov.

Ali se zavest o nevarnosti osteoporoze med Slovenci dviguje?

Napovedi nam ne kažejo dobro, saj se prebivalstvo stara, s tem pa se širi tudi osteoporoza. Opažamo, da so z boleznijo bolj seznanjene ženske v mestih, na podeželju pa je nekoliko slabše. Res pa je, da so ljudje vedno več vlagajo v svoje zdravje.

Koliko ljudi se je že udeležilo vaših akcij merjenja mineralne kostne gostote?

Natančne številke ne poznam, giblje pa se nekje okoli 8000. Na vsakem merjenju približno tretjino ljudi napotimo na nadaljnje preiskave in skoraj 80 odstotkov teh jih ima osteoporozo.

Mnogi še vedno mislijo, da je osteoporoza le bolezen žensk. Se to pozna tudi pri vašem članstvu?

(Smeh.) Pred nekaj leti sem v letno poročilo napisala, da se je število moških članov povečalo za 100 odstotkov. To je pomenilo, da sta bila dva namesto enega. Moški so res v manjšini, v DBO Ljubljana jih je na primer 8, žensk pa 552. Ob tem bi še poudarila, da se lahko v naša društva vključi kdor koli, ki si želi dejavno in kakovostno preživljati prosti čas, za članstvo pa nikakor ni potreben izvid zdravnika o osteoporozi.

Vir: Dnevnik 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Alkoholiki so manj plodni

13 junija, 2012 0