Monday, June 17, 2024
5 februarja, 2015

Seznam šol in vrtcev, ki bodo jutri 6.2.2015 zaprte

By 0 1508 Views
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica NE DA
     
     
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Osnovna šola Col NE DA
Osnovna šola Otlica NE NE
Osnovna šola Šturje Ajdovščina NE DA
Osnovna šola Dobravlje NE DA
Osnovna šola in vrtec Apače NE DA
Osnovna šola Bistrica ob Sotli NE NE
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica NE DA
Osnovna šola Braslovče NE DA
Osnovna šola Preserje NE DA
Osnovna šola Artiče NE DA
Osnovna šola Bizeljsko NE NE
Osnovna šola Dobova NE DA
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece NE DA
Osnovna šola Velika Dolina NE DA
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica NE DA
Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek NE DA
Osnovna šola Loka Črnomelj NE DA
Osnovna šola Vinica NE DA
Osnovna šola Dobrepolje NE DA
Osnovna šola Dob NE DA
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd NE DA
Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu NE DA
Osnovna šola Korena NE DA
Osnovna šola Gornja Radgona NE NE
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova NE DA
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad NE DA
Osnovna šola Gornji Petrovci NE DA
Osnovna šola Grad NE DA
Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik NE DA
Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje NE DA
Osnovna šola Ig DA DA
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica NE DA
Osnovna šola Podgora Kuteževo NE DA
Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje NE NE
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad NE DA
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični NE DA
Osnovna šola Stična NE DA
Osnovna šola Juršinci NE DA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik DA DA
Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje NE DA
Osnovna šola Kozje NE NE
Osnovna šola Lesično NE NE
Osnovna šola Kungota NE DA
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice NE DA
Osnovna šola Gabrovka – Dole NE DA
Osnovna šola Gradec NE DA
Osnovna šola Litija NE DA
Osnovna šola Ljubno ob Savinji NE DA
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu NE DA
Osnovna šola Blaža Arniča Luče NE DA
Osnovna šola Malečnik NE DA
Osnovna šola Metlika NE DA
Osnovna šola Podzemelj NE DA
Osnovna šola Mislinja NE DA
Osnovna šola Jurija Vege Moravče NE DA
Osnovna šola Muta DA NE
Osnovna šola Bršljin NE DA
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica NE NE
Osnovna šola Ormož NE DA
Osnovna šola Pivka NE DA
Osnovna šola Podčetrtek NE NE
Osnovna šola Brezno – Podvelka DA DA
Osnovna šola Polzela NE DA
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna NE DA
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna NE DA
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor NE DA
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče NE DA
Osnovna šola Kapela NE DA
Osnovna šola Sveti Jurij Rogašovci NE DA
Osnovna šola Selnica ob Dravi NE DA
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič NE DA
Druga osnovna šola Slovenj Gradec NE DA
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu NE DA
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec NE DA
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje NE DA
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje NE DA
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica NE DA
Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice NE DA
Osnovna šola Loče NE DA
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice NE DA
Osnovna šola Središče ob Dravi NE DA
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici NE DA
Osnovna šola Šalovci NE DA
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah NE DA
Osnovna šola Sladki Vrh NE DA
Osnovna šola Hruševec Šentjur NE DA
Osnovna šola Planina pri Sevnici NE DA
Osnovna šola Slivnica pri Celju NE NE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah NE DA
Osnovna šola Šmartno pri Litiji NE DA
Osnovna šola Štore NE DA
Osnovna šola Trbovlje NE DA
Osnovna šola Križe NE DA
Osnovna šola Tržič NE DA
Osnovna šola Gorica Velenje NE DA
Osnovna šola Mihe Pintarja – Toleda Velenje NE DA
Osnovna šola Šalek NE DA
Osnovna šola Videm NE DA
Osnovna šola Draga Bajca Vipava NE DA
Osnovna šola Vitanje NE DA
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo NE DA
Osnovna šola Vojnik NE DA
Osnovna šola Vransko – Tabor NE DA
Osnovna šola Vuzenica NE DA
Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje DA NE
Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje DA DA
Osnovna šola Griže NE DA
I. osnovna šola Žalec NE DA
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini NE DA
Osnovna šola Žetale NE DA
Osnovna šola Prevole NE DA
     
     
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj NE DA
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica NE DA
II. osnovna šola Žalec NE NE
     
     
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana NE DA
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik NE DA
     
     
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica NE NE
Glasbena šola Gornja Radgona NE NE
Glasbena šola Ilirska Bistrica NE NE
Glasbena šola Postojna NE NE
Glasbena šola Slovenj Gradec NE NE
Glasbena šola Slovenske Konjice NE NE
Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur NE NE
Glasbena šola Škofja Loka NE NE
     
     
Šola / Zavod Pouk Varstvo
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina NE NE
Gimnazija Celje – Center NE NE
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje   NE NE
Šolski center Celje   NE NE
Srednja šola Črnomelj   NE NE
Šolski center Krško – Sevnica NE NE
Gimnazija Litija   NE NE
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana NE NE
ERUDIO izobraževalni center NE NE
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana NE NE
Srednja zdravstvena šola Ljubljana  NE NE
Šolski center Ljubljana NE NE
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana NE NE
III. gimnazija Maribor   NE NE
Izobraževalni center Piramida Maribor NE NE
Prometna šola Maribor NE NE
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor NE NE
Srednja šola za oblikovanje Maribor NE NE
Srednja trgovska šola Maribor  NE NE
Gimnazija Kranj   NE NE
Gimnazija Ormož   NE DA
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna  NE NE
Šolski center Postojna NE NE
Šolski center Rogaška Slatina NE DA
Šolski center Slovenj Gradec NE NE
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče NE NE
Šolski center Šentjur NE NE
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje NE NE
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje  NE NE
Srednja šola Zagorje NE NE

Vir: Ministrstvo


Kategorija:   cool, Novice
Naslednji prispevek

Dojenček takoj po porodu

6 februarja, 2015 0