Thursday, May 30, 2024

SEZNAM VRTCEV


1. Vrtec Polhek v Iga vasi (občina Loška dolina) – zaprt.

2. Vrtec Polhek v Starem trgu pri Ložu (občina Loška dolina) – zaprt.

3. Vrtec pri Osnovni šoli Horjul – zaprt.

4. Vrtec pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici – zaprt.

5. Vrtec Dobrna – zaprt.

6. Vrtec Polhov Gradec – zaprt.

7. Vrtec Palček na Jezerskem – zaprt.

8. Vrtec Antona Medveda Kamnik (vse enote) – zaprt v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014. Varstvo za nujne primere bo zagotovljeno v enoti Rožle (Novi trg 26b) in Sneguljčica (Kovinarska 11).

9. Vrtec Log-Dragomer – dejavnost bo potekala v okrnjeni obliki. Varstvo bo organizirano le na lokaciji Dragomer.

10. Vrtec OŠ Košana (občina Pivka) – zaprt.

11. Vrtec pri OŠ Čepovan – zaprt v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014.

12. Vrtec Idrija – enoti Godovič in Črni Vrh bosta skrbeli za varstvo le v nujnih primerih, saj nista oskrbovani z električno energijo. Starše naprošajo, da otroke obdržijo doma.

13. Vrtec pri OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok in podružnica Podpreska – zaprt.

14. V vrtcu Medo na Prevojah bodo izvajali varstvo za učence in otroke, ki bodo prišli v vrtec in šolo, vendar staršem glede na razmere priporočajo, da ostanejo otroci doma.

15.  Vrtec pri OŠ dr. Ivana Korošca v Borovnici – zaprt.

 

16. Vrtec pri OŠ Ivanjkovci – zaprt.

 

17. Vrtec pri OŠ Grad – zaprt.

SEZNAM OSNOVNIH ŠOL

1. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje – pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.

2. Osnovna šola Brinje (občina Grosuplje) s podružnicami – pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.

3. Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – pouk odpade.

4. Podružnična šola Iga vas (občina Loška dolina) – pouk odpade.

5. Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika – pouk odpade.

6. Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika – pouk odpade.

7. Osnovna šola Kuzma – pouk odpade.

8. Osnovna šola Vuzenica – pouk odpade. V vrtcu bo organizirano dežurstvo.

9. Osnovna šola Horjul – pouk odpade.

10. Osnovna šola dr. Ivana Korošca v Borovnici – pouk odpade.

11. Osnovna šola Loče s podružnicama Žiče in Jernej – pouk odpade.

12. Osnovna šola Velika Nedelja – pouk odpade. Za varstvo otrok bo poskrbljeno.

13. OŠ Brezno-Podvelka – pouk odpade. Nadaljne informacije v ponedeljek.

14. OŠ Šmartno pri Litiji – pouk odpade.

15. OŠ Dobrna – pouk odpade.

16. OŠ Polzela – pouk odpade. Varstvo za vrtčevske otroke in OŠ bodo zagotovili.

17. OŠ Sveti Tomaž – pouk odpade.

18. OŠ Kuzma – pouk odpade.

19. OŠ Ig – pouk odpade.

20. OŠ Fram – pouk bo v vrtcu.

21. Vse OŠ Celje (I., II., III., IV., OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Lava, Oš Hudinja, OŠ Ljubečna, OŠ Glazija) – pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno.

22. OŠ Polhov Gradec – pouk odpade.

23. OŠ Anton Ingolič Spodnja Polskava in obe podružnici – pouk odpade.

24. OŠ Šoštanj – pouk odpade.

25. Podružnična šola Kokra, Podružnična šola Jezersko – pouk odpade.

26. OŠ Sava Kladnika Sevnica z obema podružnicama – pouk odpade. Za varstvo otrok, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.

27. I. OŠ Žalec – pouk odpade.

28. II. OŠ Žalec – pouk odpade.

29. OŠ Šempeter v Savinjski dolini – pouk odpade.

30. OŠ Griže – pouk odpade.

31. OŠ Petrovče – pouk odpade.

32. OŠ Pod goro Slovenjske Konjice, podružnična OŠ Špitalič, podružnična OŠ V parku Slovenjske Konjice – pouk odpade.

33. OŠ Antona Globočnika Postojna s podružnicami Bukovje, Planina in Studeno – pouk odpade.

34. OŠ Jurija Vege Moravče – pouk odpade. V šoli in vrtcu bo organizirano dežurstvo.

35. OŠ Log-Dragomer – pouk odpade. Dežurstvo bo potekalo na matični šoli. Podružnica Bevke bo zaprta.

36. OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje – pouk odpade.

37. OŠ Ormož – pouk odpade.

38. OŠ Kapela – pouk odpade.

39. OŠ Rečica ob Savinji – pouk odpade.

40. Podružnična šola Šentviška gora – pouk odpade.

41. OŠ Košana (občina Pivka) – pouk odpade.

42. OŠ Miroslava Vilharja Postojna – pouk odpade.

43. OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica – pouk odpade.

44. OŠ Rada Robiča Limbuš – pouk odpade. Za otroke, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.

45. OŠ Cirkulane-Zavrč – pouk odpade.

6. OŠ Kungota – pouk odpade. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.

47. OŠ borcev za severno mejo Maribor – pouk odpade. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.

48. OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi – na podružnici Šentlambert pouk odpade.

49. OŠ Selnica ob Dravi – na podružnicah Gradišče na Kozjaku in Sveti Duh na Ostrem Vrhu – pouk odpade.

50. OŠ Čepovan – pouk odpade v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014.

51. OŠ Laško – pouk odpade.

52. OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki – pouk odpade.

53. OŠ Zbora odposlancev Kočevje – pouk odpade.

54. OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki – pouk odpade.

55. OŠ Minke Namestnik – Sonje v Slovenski Bistrici – pouk odpade.

56. Vse tri OŠ na Ravnah na Koroškem – pouk odpade. Na vseh treh matičnih šolah bo organizirano varstvo otrok. Podružnica Kotlje bo zaprta.

57. OŠ Gornji Petrovci – pouk odpade. Poskrbljeno bo za varstvo učencev. Vrtec bo obratoval

58. Podružnična šola Kalobje (OŠ Hruševec Šentjur) – šola bo zaprta.

59. OŠ Olge Meglič Ptuj – odpovedani vsi šolski avtobusni prevozi. Pouk bo, za varstvo bo poskrbljeno.

60. OŠ Marije Vere Kamnik – pouk odpade.

61. OŠ Ivanjkovci – pouk odpade.

61. OŠ Mislinja s podružnicami – pouk odpade.

62. OŠ Muta – ne bo šolskih prevozov na relacijah: Sv. Jernej nad Muto, Mlake – Bistirški jarek, Sv. Primož (Sv. Trije kralji – Ot), Pernice, Sv. Primož (Zavernik).

63. Podružnična šola Lenart (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka) – pouk odpade.

64. OŠ Žetale – pouk odpade.

65. OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok in podružnica Podpreska – pouk odpade.

66. OŠ Miklavž pri Ormožu – pouk odpade.

67. OŠ Cerkno – pouk odpade.

68. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče – pouk odpade.

69. OŠ Preserje – pouk odpade.

70. OŠ Črna na Koroškem – pouk odpade.

71. OŠ Ljutomer – pouk odpade.

72. OŠ Cerknica – pouk odpade.

73. OŠ Tabor Logatec – pouk odpade.

74. OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici in podružnici Krašnja ter Blagovica – pouk odpade. V šoli in vrtcu Medo na Prevojah bodo izvajali varstvo za učence in otroke, ki bodo prišli v vrtec in šolo, vendar staršem glede na razmere priporočajo, da ostanejo otroci doma.

75. OŠ Gustava Šiliha Laporje – pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno. Vrtec Laporje bo odprt.

76. OŠ Radlje ob Dravi – pouk odpade.

77. OŠ Marjana Nemca Radeče in podružnična šola.

78. OŠ Črna na Koroškem z vsemi tremi podružnicami – pouk odpade.

79. Druga OŠ Slovenj Gradec – pouk odpade. Za otroke, ki jih bodo starši moroebiti pripeljali, bo varstvo organizirano.

80. OŠ Zreče- pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno.

81. OŠ Gustava Šiliha – pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno.

82. OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Ploskava z obema podružničnima šolama – pouk odpade.

 

83. OŠ Ravne na Koroške, vse tri osnovne šole – pouk odpade.

 

84. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer – pouk odpade.

 

85. OŠ Polhov Gradec – pouk odpade.

 

86. OŠ Poljčane – pouk odpade.

 

87. OŠ Miklavž pri Ormožu – pouk odpade.

 

88. OŠ Dobrova- pouk odpade.

 

89. OŠ Vransko, vključeno s podružnico Tabor in vrtcem Tabor – pouk odpade.

 

90. OŠ Koroška Bela Jesenice pouka ne bo. Organizirano bo varstvo otrok.

 

91. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica – pouk odpade. Varstvo bo organizirano.

 

92. OŠ Mokronog in Podružnična šola Trebelno – pouk odpade.

 

93. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice – pouk odpade.

 

94. OŠ Šentjanž pri Dravogradu – pouk odpade.

 

95. OŠ Preska in podružnice – pouk odpade.

 

96. OŠ Trebnje in podružnice – ni pouka.

 

97. OŠ Vojnik – ni pouka. Za varstvo otrok bo poskrbljeno na matični in podružbičnih šolah.

 

98. OŠ Grad – ni pouka.

 

99. OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova – pouk odpade.

 

100. OŠ Radlje ob Dravi ter podružnici na Remšniku in Vuhredu  – pouk odpade.

 

101. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – pouk odpade.

 

102. OŠ ob Rinži ter podružnični šoli Livold in Kočevska Reka – pouk odpade.

 

103. OŠ Stanka Vraza – pouk odpade. Za varstvo otrok bodo poskrbeli.

 

104. OŠ Tržišče – pouk odpade.

 

105. OŠ Šmartno pod Šmarno goro – pouk odpade.

 

106. Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov.goricah Podružnica Ceršak

 

107. Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak

 

108. Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

 

109. Osnovna šola Idrija Podružnica Godovič

 

110. Osnovna šola Idrija Podružnica Zavratec

 

111. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

 

112. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični Podružnica Temenica

 

113. Osnovna šola Stara Cerkev

 

114. Osnovna šola Stara Cerkev Podružnica Željne

 

115. Osnovna šola “8 talcev” Logatec

 

116. Osnovna šola “8 talcev” Logatec Podružnica Laze

 

117. Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok

 

118. Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica

 

119. Osnovna šola dr.Ivana Prijatelja Sodražica Podružnica Sv. Gregor

 

120. Osnovna šola Korena, Duplek

 

121. Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov.goricah Podružnica Ceršak

SEZNAM SREDNJIH ŠOL

1. Gimnazija Celje Center – pouk odpade.

2. Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola – pouk odpade.

3. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – pouk odpade.

4. Srednja zdravstvena šola Celje – pouk odpade.

5. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – pouk odpade.

6. Šolski center Celje – pouk odpade.

7. Šolski center Šentjur – pouk odpade.

8. Šolski center Slovenj Gradec (Gimnazija, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola) – pouk odpade.

9. Srednja šola Slovenska Bistrica – pouk odpade.

10. Srednja šola za oblikovanje Maribor – pouk po potekal po urniku od 2. šolske ure dalje.

11. Gimnazija Litija – pouk odpade.

12. Šolski center Ravne (Gimnazija in Srednja šola Ravne) – pouk odpade.

13. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – pouk odpade.

14. Gimnazija Ormož – pouk odpade.

15. Gimnazija Kamnik – pouk odpade.

16. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče – pouk odpade.

17. Šolski center Postojna

 

18. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

SEZNAM GLASBENIH ŠOL

1. Glasbena šola Slovenjske Konjice – pouk odpade.

 

2. Glasbena šola Frana Gerbiča – pouk odpade v Cerknici, Starem trgu in na Rakeku.

 

3. Glasbena šola Kamnik – pouk odpade.

 

4. Glasbena šola Postojna ter oddelka v Pivki in Prestranku – pouk odpade.

 

5. Glasbena šola Celje – pouk odpade

 

VIŠJE ŠOLE

 

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled v ponedeljek, 3.2. študijski proces odpade, ker se večina študentov vozi iz območij z zelo slabimi razmerami na cestah.

 

Spisek se osvežuje – zadnji podatki, ki so merodajni in verodostojni so na voljo –  http://www.mizs.gov.si

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Razvoj debelosti pri otrocih

3 februarja, 2014 0