Friday, February 23, 2024

Popkovnična kri, darovana javni banki, lahko v primeru krvne bolezni koristi tudi otroku darovalke, saj primeren vzorec najprej iščejo doma in šele nato v tujini. Ker je sicer verjetnost po potrebi za takšno presaditev razmeroma nizka, predstavlja shranjevanje v javni banki v tem oziru prednost. Vendar moramo poudariti, da so si merila za shranjevanje celic za alogeno uporabo (v javnih bankah) ali avtologno uporabo (zasebne banke) različna. Med odvzemom popkovnične krvi lahko pride do okužbe, odvzeti volumen popkovnične krvi je lahko nizek ali število celic v popkovni krvi premajhno. Takšne popkovnične krvi v javni banki ne zamrznejo, saj mora biti primerna za presaditev drugi osebi.


Zasebne banke kot je VITA34, ki shranjujejo popkovnično kri za lastno, avtologno uporabo, omogočajo tudi shranjevanje vzorcev, ki sicer za presaditev drugi osebi ne bi bili primerni. V tem primeru Izvorna Celica obvesti starše o rezultatih testiranja popkovnične krvi njihovega otroka in možnih posledicah ter prepusti staršem odločitev o prekinitvi ali nadaljevanju shranjevanja popkovnične krvi. Shranjevanje popkovnične krvi je za vsakega posameznika možno le enkrat (takoj po porodu) in prednost zasebne banke kot je VITA34 je v tem, da shranjuje tudi vzorce, ki za javno banko niso primerni.

Prednost shranjevanja lastnih matičnih celic iz popkovnične krvi je vsekakor možnost uporabe teh celic za kasnejše obnavljanje okvarjenih in poškodovanih tkiv brez zavrnitve presadka, saj gre za telesu lastne celice. Ocenjujejo, da bo regenerativna medicina lahko koristila kar 1 izmed 3 posameznikov tekom njihovega življenja, predvsem za terapijo srčno-žilnih, endokrinih in ortopedskih bolezni.

Regenerativna medicina je sicer še v povojih, vendar se pospešeno razvija in prve klinične študije se že izvajajo. Podatki o uspešni klinični uporabi avtologno presajenih matičnih celic iz popkovnične krvi so trenutno maloštevilni, predvsem ker zasebne banke popkovnične krvi obstajajo šele zadnji dve desetletji. Za potrebe regenerativne medicine je pomembno, da se popkovnična kri shranjuje daljše obdobje, saj se večina degenerativnih bolezni pojavi pri odraslih. Medtem ko javne banke shranjujejo popkovnično kri za omejeno obdobje (trenutno 10 – 15 let), je možnost shranjevanja v zasebni banki kot je VITA34 neomejena.
 

Spoštovane bodoče mamice.


Tudi če se ne odločite za shranjevanje v zasebni banki, vsekakor premislite o darovanju popkovnične krvi javni banki, saj lahko v prihodnosti reši življenje bolnemu otroku ali odraslemu, vključno z vašim otrokom.

 

Kategorija:   Matične celice
Naslednji prispevek

Matične celice

13 junija, 2012 0