Thursday, July 18, 2024

Delež stroškov različnih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga v EU-ju plačujejo starši, se giblje od nič do sto odstotkov. Najbolj do žepa staršev prijazni so vrtci v Španiji in na Švedskem, kjer so vrtci za otroke v določenih starostnih razredih brezplačni.


Cene programov predšolske vzgoje v Sloveniji krijejo starši in občina. Pri oblikovanju cen programov v vrtcih se upoštevajo stroški dela, materialnih storitev in živil za otroke. Druge stroške skladno z zakonom zagotavlja občinska skupnost. Plačilo stroškov določi občina na podlagi lestvice plačilnih razredov.

Starši so glede na dohodek in premoženje razporejeni v osem razredov in glede na to za vrtec plačujejo od 10 do 80 odstotkov cene programa. Povprečna cena, ki je med najvišjimi v EU-ju, je junija lani tako znašala 490 evrov za jasli in okoli 296 evrov za vrtec.

SMS neuspešno za brezplačne vrtce
V Sloveniji je ministrstvo za šolstvo sicer nedavno oblikovalo predlog za brezplačen vrtec za drugega otroka, ki naj bi začel veljati 1. septembra 2008. Stranka mladih pa si že nekaj časa neuspešno prizadeva za popolnoma brezplačen sistem predšolske vzgoje. Med drugim so začeli tudi zbirati podpise za referendum, vendar jim jih ni uspelo zbrati dovolj.

Različne države EU-ja problematiko financiranje predšolske vzgoje rešujejo na različne načine, kljub obžirni raziskavi pod okriljem OECD-ja pa odgovora na vprašanje, kakšen način financiranja predšolske vzgoje je najboljši, še ni.

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Sprehod boljši od maratona

13 junija, 2012 0