Monday, June 17, 2024

Raziskovalci Loma Linda University so korelacijo smeha in spomina preučevali s pomočjo 20 zdravih starejših posameznikov, ki so si  ogledali dobro filmsko komedijo, ter istega števila kandidatov iz kontrolne skupine, ki filma niso videli.  


Naknadno testiranje kratkoročnega spomina je pokazalo, da so boljše rezultate dosegli kandidati iz prve skupine.

S pomočjo analize sline sodelujočih so potrdili, da so imeli posamezniki iz prve skupine nižjo vsebnost kortizola, t.i. stresnega hormona, v organizmu.

Kortizol so v predhodnih raziskavah povezali z negativnim vplivom na kratkoročni spomin.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Zapeljite moškega

22 aprila, 2014 0