Tuesday, May 28, 2024

V mesecu novembru so sredstva iz javnih financ nakazana sledeče:


1. Denarna socialna pomoč

  • 5.11.2012
  • 21.11.2012

2. Varstveni dodatek

  • 30.11.2012

3. Državne in Zoisove štipendije

  • 9.11.2012 in 22.11.2012

4. Otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino

  • 15.11.2012

5. Pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine

  • 14.11.2012

6. Prispevki za krajši delovni čas zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševsko nadomestilo

  • 13.11.2012

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo