Wednesday, May 29, 2024

Predsednica Društva SOS telefon, Maja Plaz, je osvetlila trenutno stanje in izzive na področju obravnave in preprečevanja nasilja nad ženskami, otroki in v družini v Sloveniji. Povedala je, da nasilje ni samo osebni problem žrtve nasilja, oziroma problem partnerskega odnosa ali družine, kjer se dogaja, temveč je tudi družbeni problem. Da je delo društva izjemnega pomena, dokazujejo statistični podatki. Letno SOS telefon prejme povprečno 5000 klicev, v Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja pa se letno zateče okoli 18 žensk s 17 otroki in mladostnicami. Predsednica društva zato meni: »Nova varna hiša bo gotovo pomembno prispevala k še boljši skrbi za vse ženske, ki so potrebne pomoči.«


Ob 20. obletnici ustanovitve je društvo izdalo publikacijo z naslovom Odzivanje socialnih delavk in delavcev na nasilje v družini. Avtorica Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Celje, je na novinarski konferenci izpostavila, da je za kakovostno reševanje problema nasilja v družini pomembno aktivno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Maja Plaz je še poudarila, da društvo podpirajo tudi nekatera slovenska podjetja. Kot primer odličnega sodelovanja je predstavila družbo Slovenijales Bivanje, ki je novi varni hiši podarila opremo za eno izmed sob. Živa Lopatič, direktorica družbe Slovenijales Bivanje, je ob tem povedala: »Družba Slovenijales Bivanje si želi sodelovati pri izboljševanju kakovosti bivanja v skupnosti, v kateri deluje. S pomočjo projektu varne hiše Društva SOS telefon tako tudi v širši družbi udejanjamo vrednote domačnosti in dobrega počutja, ki jih želimo uveljavljati v našem pohištvenem salonu. Ponosni smo, da lahko tudi na ta način soustvarjamo nove življenjske zgodbe varovan, ki jim bo bivanje v varni hiši zagotovilo priložnost za nov in lepši začetek.«  

Na večerni prireditvi, ki jo je gostila Festivalna dvorana, je bila tudi uradno otvorjena varna hiša Društva SOS telefon. Častna gosta sta bila Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je za izgradnjo varne hiše prispevala večino sredstev, in ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Pokroviteljica prireditve pa je bila ambasadorka prostovoljstva Barbara Miklič Türk.

Župan Zoran Janković je v svojem nagovoru dejal, da ga veseli, da ima Društvo SOS telefon za seboj že 20 let strokovnega dela. V tem času je številnim ženskam in njihovim otrokom pomagalo, da so se iztrgali iz primeža nasilja. Po njegovem mnenju v idealnem svetu 30-letnica društva ne bi bila potrebna, vendar se zaveda, da je to verjetno žal le utopija. Želi pa si, da bi nevladne organizacije še bolj aktivno sodelovale pri oblikovanju takih zakonov, na podlagi katerih bi bili povzročitelji nasilja za svoja dejanja tudi primerno kaznovani.

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je članicam društva med drugim izrazila priznanje za njihovo delo: »Društvo SOS telefon nam od svoje ustanovitve dalje pošilja pomembno sporočilo – da nasilje nad ženskami in otroci terja širši družbeni angažma. Pri tem moramo sodelovati vsi, državne inštitucije, nevladne organizacije, pa tudi posamezniki in posameznice.«
 

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Okrepimo odpornost otroka

13 junija, 2012 0