Saturday, April 13, 2024

V letu 2009 je bilo prijavljenih 663 primerov spolno prenesenih okužb (SPO): 245 primerov genitalnih bradavic, 130 primerov spolno prenesenih klamidijskih okužb, 112 primerov nespecifičnega uretritisa, 49 primerov zgodnjega sifilisa, 17 primerov neopredeljenega sifilisa, 10 primerov poznega sifilisa, 68 primerov genitalnega herpesa, 30 primerov gonoreje in dva primera izcedka iz sečnice moškega. V letu 2009 je bilo prepoznanih tudi 48 primerov okužbe s HIV.


Najpogosteje prijavljene bakterijske SPO so klamidijske. V letu 2009 je bilo prijavljenih 130 primerov, kar je za tri primere več kot lani in dobrih 30 odstotkov manj kot v letu 2007. Vendar podatki o prijavljenih primerih močno podcenjujejo breme okužb za prebivalstvo. V nacionalni presečni raziskavi, ki je bila izvedena leta 2000 na verjetnostnem vzorcu Slovencev, smo namreč ocenili, da je bilo med osebami, starimi od 18 do 49 let, okuženih 22.300, največ v starosti od 20 do 24 let. Ker v Sloveniji opravimo relativno malo laboratorijskih preiskav na klamidijsko okužbo in številne okužbe ostanejo neprepoznane, zamujamo priložnosti za zdravljenje in preprečevanje poznih posledic za reproduktivno zdravje žensk.

Več kot polovica spolno aktivnih oseb naj bi se v svojem življenju okužila z vsaj enim spolno prenesenim genotipom HPV. Velika večina teh okužb spontano mine, redke pa lahko trajajo dolgo in privedejo do različnih bolezenskih sprememb. Genitalne bradavice so najpogosteje prijavljene virusne SPO v Sloveniji. V letu 2009 je bilo prijavljenih 245 primerov, 80 odstotkov več kot v letu 2008 in največ v zadnjih devetih letih. Velik porast prijavljenih primerov v letu 2009 je verjetno posledica boljše ozaveščenosti o genitalnih bradavicah ob uvedbi cepljenja proti HPV (v šolskem letu 2009/10 je postalo cepljenje za šestošolke brezplačno). Vseeno ocenjujemo, da podatki o prijavljenih primerih genitalnih bradavic podcenjujejo dejansko pogostost te bolezni.

V zadnjih dveh letih je močno naraslo tudi število prijav zgodnjega sifilisa, zlasti pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, tudi med znano okuženimi s HIV.

V letu 2009 je bilo prepoznanih 48 primerov okužbe s HIV, enako kot v letu 2008 in 35 več kot pred desetimi leti. Najbolj prizadeta skupina so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi.
V letu 2009 je poraslo tudi število novih diagnoz okužbe s HIV pri ljudeh, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od znanih skupin z visokim tveganjem.

Med osebami s prepoznano okužbo s HIV v letu 2009 bi zaradi hude prizadetosti imunskega sistema moral že vsak drugi prejemati protiretrovirusna zdravila. Kar pri 16 od 17 bolnikov, ki so zboleli za aidsom v letu 2009, je bila okužba s HIV prepoznana šele v letu 2009. Ker je veliko diagnoz okužbe s HIV prepoznih, zamujamo priložnosti za uspešnejše zgodnje zdravljenje.

Zdravstvena oskrba vseh bolnikov s SPO mora poleg zdravljenja vključevati tudi svetovanje za varnejšo spolnost, obveščanje in zdravljenje spolnih partnerjev.

Preprečevanje in obvladovanje spolno prenosljivih okužb v okviru promocije spolnega in reproduktivnega zdravja je pomembna javnozdravstvena prednost. Za preprečevanje je pomembno spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja vključno s promocijo uporabe kondoma.

Ker je breme različnih spolno prenosljivih okužb nesorazmerno veliko med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je promocija odgovorne in varnejše spolnosti, vključno s promocijo uporabe kondoma, v tej skupini še posebno pomembna.

Javnozdravstveni pristop k obvladovanju spolno prenosljivih okužb vključuje tudi promocijo pravočasnega iskanja zdravstvene pomoči. Bolnikom z znaki SPO in težavami zaradi njih bi morali poleg oskrbe v primarnem zdravstvenem varstvu omogočiti dostop do specialističnega zdravljenja na sekundarni ravni brez napotitve.

V Sloveniji moramo pripraviti nacionalno strategijo promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, ki bo vključevala preprečevanje in obvladovanje SPO.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice