Friday, June 14, 2024

Po besedah raziskovalcev iz University of Montreal šport otrokom pomaga pri razvoju discipline potrebne za uspešno šolanje.


Šport se povezuje tudi z izboljšanjem sposobnosti vzdrževanja pozornosti in boljšo samokontrolo otrok.

V raziskavi so uporabili podatke staršev in učiteljev 2.700 otrok, ki so jih spremljali od vrtca do četrtega razreda osnovne šole.

Že predhodne raziskave so redno telesno aktivnost povezale z boljšim šolskim uspehom, piše American Journal od Health Promotion.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Astma in tveganje hospitalizacije

8 julija, 2015 0