Monday, May 27, 2024

• vrtci: starši za drugega otroka plačajo 30 % cene, za tretjega bo brezplačen


• darilo ob rojstvu otroka dobi le družina, katere prejemki ne presegajo 64 % povprečne plače (prbližno 630 evrov) na člana

• cenzus 64 % velja tudi za dodatek za veliko družino

• pri otroških dodatkih se 7. in 8. razred odpravita, zneski v 5. in 6. razredu se zmanjšajo za 10 %, od 1. do 4. razreda ostane nespremenjeno

• porodniško nadomestilo (za prve tri mesece porodniškega dopusta) je 100 % osnove

• starševsko nadomestilo (za preostalih 9 mesecev porodniškega dopusta)cse zniža na 90 % osnove, vendar ne sme biti nižje od 763 evrov in ne višje od 2-kratnika povprečne plače (1880 evrov)

• starševski dodatek, ki ga prejemajo mame, ki niso prispevale v blagajno in zato niso upravičene do starševskega nadomestila, se zviša s sedanjih 196 evrov na 251 evrov

• višina nadomestila preživnine ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se do 31. decembra ne usklajujejo

• študentskih bonov ne bo od 15. julija do 15. avgusta, sicer pa so vnovčljivi od 8. do 20. ure

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Kava zmanjšuje dejavnike smrti

13 junija, 2012 0