Saturday, June 15, 2024

Stanovanjski sklad RS je začel sprejemati vloge za nakup 364 stanovanj v Novem mestu, Postojni, Mariboru, Kranju in na Jesenicah. Vloge bo sklad sprejemal do vključno 11. februarja, izbor kupcev stanovanj pa bo 27. marca.


Gre za 35 stanovanj v Novem mestu, 53 stanovanj v Postojni, 88 stanovanj v Mariboru, 142 stanovanj v Kranju in 46 stanovanj na Jesenicah. Celotna dokumentacija je objavljena na spletni strani sklada. Obrazec za vloge lahko zainteresirani kupci brezplačno dobijo na sedežu stanovanjskega sklada v Ljubljani, dostopen pa je tudi na spletni strani.

Stanovanja Podbreznik v Novem mestu so naprodaj po ceni 1200 evrov za kvadratni meter, v Parku pod Javorniki v Postojni po 1270 evrov, v Pobrežju v Mariboru po 1200 evrov, na Sotočju v Kranju 1560 evrov in na Prešernovi cesti na Jesenicah 1400 evrov za kvadratni meter. Vse naštete cene veljajo za kvadratni meter stanovanjske površine in že vsebujejo DDV.

Prednostne kategorije pri nakupu tržnih stanovanj stanovanjskega sklada so mlade družine, družine, ki niso mlade, gibalno ovirane osebe in invalidi in mladi pari ter ostali. Dodatna prednost je varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Znotraj prednostnih kategorij mlade družine in mladega para pa je še dodatna prednost prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

Ob prijavi za nakup stanovanja morajo zainteresirani kupci vplačati znesek za resnost ponudbe v višini 5000 evrov. Ta se bo izbranim kupcem vštel kot del are, neizbranim pa ga bodo vrnili najkasneje do 3. aprila letos, ko bodo vsi kupci obveščeni o izboru kupcev za nakup stanovanj. Izbor kupcev stanovanja bo 27. marca.

Na prodanih stanovanjih sklad tudi v tem razpisu uveljavlja predkupno pravico, vpisano v zemljiško knjigo, in sicer za obdobje desetih let. Kupci stanovanj bodo lahko kupljeno stanovanje v obdobju 10 let od sklenitve prodajne pogodbe odtujili ali obremenili le na podlagi pisnega soglasja sklada in v posebej določenih primerih.

Kategorija:   Novice, Urejanje doma
Naslednji prispevek

Stroka enotno za cepljenje proti virusu HPV

13 junija, 2012 0