Monday, April 22, 2024

Odrasli ljudje, ki so se rodili materam starim med 35 in 44 leti, so pri svojih dobrih štiridesetih enakega zdravja kot vrstniki, ki so se rodili vsaj deset let mlajšim mamam.


Še naprej velja, da so zrela leta tesno povezana z višjim tveganjem spontanih splavov in prirojenimi kromosomopatijami pri otrocih kot je npr. Downov sindrom. Mikko Myrskyla iz nemškega inštituta za demografske raziskave Max Planck trdi, da so otroci premladih mamic v večji nevarnosti.

Znanstveniki so preučili podatke 18.000 ameriških mater in otrok, ter ugotovili, da se zdravstvene težave odraslih pojavljajo približno v enakem odstotku, ne glede na to ali so bili rojeni petindvajset letni ali štiriinštiridesetletni materi.

Odstopanje pa so zabeležili pri ljudeh, ki so se rodili mladim mamicam.

5% več zdravstvenih težav so imeli ljudje, ki so se rodili 20 – 24 let starim materam in 15% več težav v odraslih letih so zabeležili pri ljudeh, ki so se rodili 14 – 19 let starim materam.

Najpomembnejša dejavnika za dolgoročno zdravje potomstva sta bila stopnja izobrazbe matere in število let, ki jih je živela po porodu, kar znanstveniki povezujejo z lažjim obvladovanjem stresa kot posledica izgube matere.

Naslednji prispevek

Prva transplantacija maternice iz matere na hči

19 septembra, 2012 0