Monday, June 17, 2024
1 marca, 2020

STARŠEVSKI, MATERINSKI IN OČETOVSKI DOPUSTI TER KDAJ JIH LAHKO PODALJŠAM?

By 0 1266 Views

Ste se pozanimali, kdaj vam pripada materinski, očetovski in starševski dopust? Kako dolgo traja in v katerih primerih ste upravičeni, da ga podaljšate?


Materinski dopust

Namenjen je pripravam na porod, kasneje pa negi in varstvu otroka. Nujen je tudi zaradi zaščite in obvarovanja materinega zdravja tako ob rojstvu otroka kot po njem. Pravico do materinskega dopusta ima otrokova mati, v nekaterih določenih pogojih pa tudi oče, eden od otrokovih starih staršev oz. specifična druga oseba. Dopust traja 105 dni, prične pa se, ko to določi ginekolog. Običajno je to 28 dni pred predvidenim rojstvom otroka. Če mati na dan poroda z dopustom še ni pričela, to začne z dnem otrokovega rojstva. Materinski dopust se ne koristi v delih, pač pa v strnjenem nizu. Takrat je mati v službi popolnoma odsotna.

Očetovski dopust

Namenjen je očetom, ki bi takoj po rojstvu otroka pripomogli materi ob negi in varstvu novorojenčka. Traja 30 dni. Oče lahko prvi del dopusta porabi v najmanj 15 dneh v strnjenem nizu, in sicer v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. To lahko izkoristi od rojstva otroka pa vse do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta. Če porabi manj kot 15 dni, mu toliko dni, kolikor mu manjka do 15, propade. Lahko pa seveda oče koristi vseh polnih 30 dni v enem delu, tj. takoj po otrokovem rojstvu. Drugi del očetovskega dopusta, tj. naslednjih 15 dni v strnjenem nizu, pa lahko koristi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najkasneje do takrat, ko otrok konča prvi razred osnovne šole. Pravica do očetovskega dopusta je neprenosljiva in jo ima samo biološki oče otroka. Njegov dopust lahko v posebnihmprimerih koristijo trudi druge osebe.

Starševski dopust

Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka in sicer takoj, ko se materinski dopust izteče. Pravico do njega ima eden od staršev otroka ali pa oba, pod določenimi pogoji lahko tudi eden od starih staršev ali druga oseba. Vsak od staršev lahko koristi 130 dni, od katerih je 100 dni prenosljivih. To pomeni, da lahko eden od staršev na drugega prenese 100 dni, tako da lahko drugi koristi kar 230 dni starševskega dopusta.

Starševski dopust se lahko podaljša ob rojstvu nedonošenčkov, dvojčkov oz. več živorojenih otrok oziroma ob rojstvu otroka v kakršnemkoli stanju, ki potrebuje posebno varstvo in nego.

Za vsa vprašanja glede starševskih dopustov se lahko obrnete na center za socialno delo v kraju, iz katerega prihaja mati otroka oziroma v katerem ima stalno ali začasno bivališče.

Kategorija:   Starševstvo
Naslednji prispevek

TUDI VI NOSITE OTROKA NA LEVI STRANI TELESA?

6 aprila, 2020 0