Saturday, May 25, 2024

V veliki retrospektivni raziskavi niso našli signifikantne povezanosti med številom pregledov materničnega vratu in povečane telesne temperature otročnic (nadomestni marker za infekcijo), tudi v primeru, ko so ženske po rupturi plodovih ovojev večkrat pregledane.


»To je v vsakodnevni porodni praksi pomembno vprašanje, pridobljeni podatki pa so pomirjujoči,« je dejala avtorica raziskave dr. Alison G. Cahill iz Washington University v St. Louisu.

Predhodne raziskave so kazale, da večje število pregledov materničnega vratu ob porodu, lahko povečajo tveganje okužb otročnic. Težava pri omenjenih raziskavah pa je bila, da avtorji niso upoštevali dolžine poroda.

»Če ženske, ki so v porodni sobi dve uri primerjamo z ženskami z dvanajsturno porodno izkušnjo vemo, da je število pregledov odvisno od dolžine poroda. Ko smo v raziskavo vključili tudi dolžino poroda, nismo potrdili, da je število pregledov vplivalo na povišanje telesne temperature otročnic, tako da je v povsem verjetno, da pregledi sami po sebi ne povečajo tveganje febrilnosti,« je dejala dr. Cahillova.

Dr. Kathleen M. Brennan, porodničarka iz California University v Los Angelesu je dodala, da so podatki zelo spodbudni, še posebej za ustanove, ki šolajo medicinski kader.

Štiriletna retrospektivna kohortna raziskava je vključevala terminske enoplodne nosečnosti, ki so napredovale do druge porodne faze. Dr. Cahill je s kolegi  identificirala ženske, ki so razvile intrapartalno vročino in podatke primerjala z ostalimi afebrilnimi ženskami šest ur po porodu. Prvi element je bil število pregledov materničnega vratu s prsti. Analiza čas-do-dogodka se uporablja za oceno dolžine poroda.

Od 2.395 žensk z normalno telesno temperaturo, se je pri 174 ženskah razvila visoka telesna temperatura. Ženske so bile pregledane od 1 – 14 krat, pomembne povezave med številom pregledov in nastankom intrapartalne vročine pa ni bilo zaznati.

»Kar 505 žensk je imelo na porodu več kot sedem pregledov, statistično pa pregledi niso povečali tveganje za nastanek vročine (nevarnost 0,9, 95% interval verjetnosti 0,4 – 0,2). Vzporedna primerjava žensk z enim ali tremi pregledi, je dala podobne rezultate.«

Podanalize po vrsti in številu pregledov, po razpoku plodovih ovojev, niso pokazale pomembne povezanosti med številom cervikalnih pregledov in tveganju za vročino.

»Podatki kažejo, da pregledi med porodom niso povzročitelji intrapartalne povišane telesne temperature in nas podpirajo pri aktivnem sodelovanju vodenja poroda. Na ta način lažje napovemo njegov potek,« pravi dr. Cahillova.

porod,Že od nekdaj velja, da je eden izmed načinov zmanjševanja infekcij, zmanjšanje število pregledov. Ne glede na rezultate raziskave pa je potrebno števil cervikalnih pregledov, kar se da najbolje optimizirati.

Naslednji prispevek

Nosečniški rinitis

20 avgusta, 2012 0