Monday, April 22, 2024


Strokovnjaki so primerjali podatke antenatalne nege in načinov poroda 353 žensk, ki so se zaradi strahu pred porodom posvetovale s psihologom. V drugi skupini je sodelovalo 579 žensk, ki se poroda niso bale. Med preplašenimi ženskami se je porod s carskim rezom končal v 16,6%, v drugi skupini pa je bilo število 9,6%.

Raziskavo so izvedli znanstveniki iz Splošne bolnišnice v Linkopingu, objavili pa so jo v strokovni reviji Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica.

Verjetni razlogi za strah pred porodom izhajajo iz: strahu pred bolečino, izgubo samokontrole, izgubo ali poškodbo otroka, poškodbe žličke in strahu pred nestrokovni izvedenim porodom. Raziskava je pokazala, da se v glavnem bojijo ženske, ki so že rodile s carskim rezom ali induciranim porodom. Prevalenca strahu pred porodom je okoli 10%.

Raziskovalci so ponudili tri mogoče razloge, ki vključujejo razliko v verjetnosti carskega reza. Po eni strani je dejstvo, da je bila indukcija poroda pogostejša pri ženskah, ki so se poroda bale, kar bi lahko pomenilo, da je strah faktor tveganja za carski rez. Po drugi strani pa so ženske, ki so že rodile s pomočjo carskega reza bile seznanjene, da obstaja velika verjetnost carskega reza tudi ob drugem porodu.

Tretja verjetnost gre na račun bioloških mehanizmov. Strah povzroča večjo količino adrenalina v krvi, kar lahko zniža kontrakcije maternice in privede do kirurškega posega. Čeprav raziskava temelji na dokaj velikem vzorcu avtorji poudarjajo, da je moč posumiti v zanesljivost predhodnih podatkov.

Zaključili so, da je strah pred porodom predispozicijski faktor nujnega in izbirnega carskega reza tudi po psihološkem svetovanju.

Naslednji prispevek

Doječe matere in visok krvni tlak

13 junija, 2012 0