Thursday, February 22, 2024

Raziskovalci na Oxfordu so želeli izračunati skupno vrednost stroškov v gospodarstvu, ki jih povzroča rak.


Izračun ni vezan samo na oceno stroškov zdravljenja, temveč tudi ocene izgube zaslužka povezanega z opravilno nesposobnostjo (invalidnost ali prezgodnja smrt) in nego, ki jo bolniku brezplačno nudijo člani družine, so za The Lancet zapisali raziskovalci.

Njihove ocene veljajo za leto 2009 in se naslanjajo na 150 virov, ki so poskrbeli za zadnje popolne podatke.

Cena raka v EU znaša 126 milijard letno, od tega je samo 51 milijard potrošenega za zdravljenje.

60% gospodarske obremenitve niso stroški povezani z zdravljenjem, kar 43 milijard evrov je cena za izgubo produktivnosti, ki se pripisuje prezgodnji smrti.

83 milijonov zaradi bolniške in delovne nesposobnosti izgubljenih delovnih dni povezanih z rakom, stane 9,43 milijarde evrov.

3 milijarde ur, ki so jih negi nudili družinski člani in prijatelji, se ocenjujejo na 23,2 milijarde evrov.

Stroški zdravljenja raka v EU so ocenjeni na 51 milijard evrov, kar predstavlja 4% skupnih stroškov za zdravstvo v EU.

Največji del stroškov je namenjenih bolnišničnem zdravljenju (28,4 milijarde), 13,6 milijarde je namenjeno zdravilom.

Glede na to, da EU za zdravljenje raka v povprečju namenja 102 evra na prebivalca, so razlike med članicami zelo velike: Romunija 52 evrov, Francija 97 evrov in Nemčija 171 evrov.

Stroški povezani z zdravljenjem raka pa so precej višji v ZDA, pravi raziskava. V ZDA za zdravljenje raka namenijo 157 milijard evrov (ocena 2008), ocena pa ni zajela nege družinskih članov in izgubljenih delovnih dni. Američani torej za zdravljenje raka namenijo 196 evrov na vsakega prebivalca v ZDA.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Video igre pomagajo kirurgom

15 oktobra, 2013 0