Saturday, February 24, 2024

Da bi vsak investitor v naprej vedel v kakšne finančne obveznosti se podaja, je gradbena stroka razvila vrsto uporabnih metod za izračun stroškov gradnje – najzanesljivejša je seveda izkustvena metoda, ki temelji na znanih stroških v istem časovnem obdobju realiziranih gradenj.


Če na primer strošek gradnje povprečne stanovanjske hiše delimo s kubičnimi metri njene prostornine, bomo vedno prišli do dokaj zanesljive in podobne številke – 250 EUR/m3. Podatki veljajo za evropske razmere, pri nas so ti stroški žal nekoliko višji.

Vrednost 250 €/m3 je, priznamo nekoliko napihnjena, vendar smo zapisali to vrednost zaradi vas investitorjev samih, kajti izhodov iz situacije, ko zmanjka sredstev za nadaljevanje začetih del ni veliko in tudi navsezadnje sploh niso poceni. Seveda pa je vsaka gradnja specifična že po sami lokaciji, obsegu, trajanju, zatorej čisto točnih vrednosti za predizračun naložbe ni mogoče doreči – boljše je vzeti malce večji znesek in se sprehajati na varni strani.

Kot zaključek naj omenimo še možnost predhodnega cenjevanja vrednosti naložbe, to je da, prihodnjo izdelano kvadraturo objekta množite s povprečno vrednostjo 700 – 800 EUR/m2. Zopet pa naj omenimo, da je končna vrednost naložbe v največji meri odvisna od želja in sposobnosti investitorja.

Vir: slonep

Kategorija:   Novice, Urejanje doma
Naslednji prispevek

TAI ČI ČUAN

13 junija, 2012 0