Sunday, April 21, 2024

To pomeni, da subvencija prevoza za dijake in študente NI več ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri odločajo centri za socialno delo, temveč po novem, za šolsko/študijsko leto 2012/2013, o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov odloča ministrstvo, pristojno za promet.


  • ZATO VSE DIJAKE IN ŠTUDENTE OBVEŠČAMO, DA NAJ VLOG ZA SUBVENCIJO PREVOZA NE VLAGAJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO, PAČ PA PRI IZVAJALCU SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA.

Pravico do subvencioniranega prevoza bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Od 20. 8. 2012 naprej bodo tako s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov po cesti in železnici kupili subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa.

Zakon uvaja splošno subvencionirano mesečno vozovnico in mesečno vozovnico za 10 voženj.  Cena, ki jo plača upravičenec do subvencije, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.

Cena mesečne vozovnice, ki je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja, je odvisna od razdalje na kateri upravičenec potuje v eno smer.

1.) Cena splošne subvencionirane mesečne vozovnice:

Razred oddaljenosti

Cena, ki jo plača upravičenec

do vključno 60 km

20 evrov

več kot 60 do vključno 90 km

30 evrov

več kot 90 km

50 evrov

2.) Cena mesečne vozovnice za 10 voženj:

Pravico imajo upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja.

Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena, ki jo plača upravičenec 15 evrov.

Vzorec vloge bo po 20. 8. 2012 dostopen na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), na spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Subvencionirane mesečne vozovnice za mesec september bo tako mogoče kupiti že v zadnjem tednu meseca avgusta.

Zaradi pravice do subvencioniranja prevoza se z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ukinja tudi dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji. Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča pa bodo še naprej upravičeni do dodatka za bivanje.

 

Vir: MDDSZ

Naslednji prispevek

Ali lahko aspirin prepreči obolevanje za rakom?

14 avgusta, 2012 0