Tuesday, July 16, 2024

S tem se je odzvalo na pisanje časopisa Dnevnik, ki je poročal, da bo veliko upravičencev ostalo brez pomoči za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Časopis ugotavlja, da naj bi bilo predvidenih 113,4 milijona SIT odločno premalo za 3.400 mladih družin.


Stanovanjski sklad je sprva predvideval izplačilo subvencije samo tistim družinam, ki bi prve zaprosile za sredstva. Dnevnik je opozoril, da bi na takšen način brez subvencije ostala večina mladih družin, ker bi za 3.400 družin po mnenju časopisa potrebovali vsaj 380 milijonov tolarjev.

Ministrstvo je kasneje pozvalo k prijavi na razpis, saj naj bi subvencije izplačalo vsem, ki izpolnjujejo pogoje. Ministrstvo je prepričano, da pravica mlade družine ne sme biti pogojena samo s sredstvi, ki so na voljo stanovanjskemu skladu.

Vsa potrebna sredstva naj bi bila na voljo v letošnjem letu ali najkasneje v začetku prihodnjega leta, je še zagotovilo ministrstvo.

Pogoji za pridobitev subvencije

Stanovanjski sklad bo sprejemal vloge za subvencije od 3. novembra do porabe razpoložljivih sredstev in najkasneje do 23. novembra. Za subvencijo lahko zaprosijo slovenski državljani in državljani EU-ja, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji, poleg tega pa morajo imeti na dan 1. marec 2006 status mlade družine, sklenjeno prodajno pogodbo za nakup stanovanja ali izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše. Dohodek na družinskega člana ne sme presegati polovice povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu.

Vir: RTVSLO

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Sestri obglavili maminega ljubimca

13 junija, 2012 0