Wednesday, May 29, 2024

V pripravi pa so tudi smernice o zaščiti pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, je v poslanici ob dnevu brez tobaka, ki letos v ospredje postavlja pasivno kajenje, poudaril Bručan. Smernice bodo še posebej uporabne ob sprejetju novele, saj natančno opredeljujejo potrebne aktivnosti za dobro uveljavljanje zakonodaje in spremljanje njenega izvajanja.


Škodljiva razvada

"Prepričan sem, da bomo s temi ukrepi vplivali tudi na drugačno dojemanje kajenje predvsem med mladimi, kadilcem pa ponudili priložnost, da v okolju brez tobačnega dima lažje opustijo to škodljivo razvado", je zapisal Bručan.

88 odstotkov Evropejcev za prepoved v vseh zaprtih prostorih

Številne evropske in druge države so že uvedle zakonodajo, ki prepoveduje kajenje v zaprtih javnih in delovnih prostorih, je spomnil Bručan. Na splošno 88 odstotkov Evropejcev podpira uvedbo prepovedi kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih, za prepoved v restavracijah in barih pa se ogreva že 77 odstotkov državljanov EU.

Zelena knjiga o pasivnem kajenju

Aktivnosti v zvezi s približevanjem okolju, ki ne bi bilo onesnaženo s tobačnim dimom, se pospešeno odvijajo tudi na ravni EU, je spomnil Bručan. Evropska komisija je januarja pripravila zeleno knjigo, s katero je začela javno razpravo o najboljšem načinu obravnave pasivnega kajenja v EU, v katero se je vključila tudi Slovenija.

Inštitutu za varovanje zdravja o tobačni noveli

Helena Koprivnikar z IVZ je predstavila mnenje inštituta ter nekaterih strokovnjakov in organizacij do protitobačne novele, ki jih nameravajo posredovati tudi DZ. Kot je dejala, podpirajo prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih mestih, predlagajo pa spremembo definicije zaprtega prostora ter okrepitev izvajanja zakona in prepoved oglaševanja izdelkov v obliki tobačnih izdelkov.

Prezračevalna tehnologija ne zmore zagotavljati zaščite

Nobena od dostopnih prezračevalnih tehnologij ne zmore zagotavljati zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, so opozorili. Zato delitev lokalov na nekadilske in kadilske ni sprejemljiva, saj gostinski delavci v takšnih primerih niso zaščiteni, je pojasnila Koprivnikarjeva.

IVZ ne podpira kadilnic

Uvedbe kadilnic ne podpiramo, saj izkušnje drugih držav kažejo, da se lastniki lokalov le zelo redko odločajo zanje. V kolikor pa bodo kadilnice uvedene, naj bodo te fizično ločene od drugih prostorov, namenjene pa naj bodo izključno kajenju, menijo na IVZ.

Ustvarimo in uživajmo: prostore 100-odstotno brez tobačnega dima

Kajenje predstavlja enega največjih javnozdravstvenih problemov na svetu. Znaten del smrtnih primerov zaradi uporabe tobačnih izdelkov pa gre pripisati posledicam pasivnega kajenja, na škodljivost katerega ob letošnjem svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga obeležujemo danes, opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Letošnja akcija WHO ob dnevu brez tobaka poteka pod sloganom Ustvarimo in uživajmo: prostore 100-odstotno brez tobačnega dima.

Vir: Siol 

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Nosečnice pod stresom škodujejo svojemu otroku

13 junija, 2012 0