Saturday, February 24, 2024

5. oktobra 1966 so bila sprejeta priporočila o položaju učiteljev


Območni odbori Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so v ta namen pripravili več aktivnosti za člane, med drugim tudi krvodajalsko akcijo. S svetovnim dnevom se učitelji v več kot sto državah po svetu spominjajo 5. oktobra 1966, ko so bila na posebni medvladni konferenci organizacije Unesco in Mednarodne organizacije dela sprejeta priporočila o položaju učiteljev. Ta določajo pravice in dolžnosti učiteljev, govorijo pa tudi o položaju, ki bi ga učitelji glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi, ter o odgovornosti posameznih vlad, ki bi morale učiteljem in njihovim organizacijam omogočiti sodelovanje pri odločanju o pomembnih vprašanjih, povezanih z izobraževanjem.

Kakovostni učitelji za kakovostno izobraževanje

Geslo letošnjega dneva je Kakovostni učitelji za kakovostno izobraževanje. Z njim želita Unesco in Mednarodna organizacija dela opozoriti na to, da le kakovostno izobraženi in visoko usposobljeni učitelji nudijo otrokom kakovostno izobraževanje in tako posledično pripomorejo k razvoju celotne družbe.

Poleg veselja tudi opozorila o težavah in slabih razmerah

Svetovni dan učiteljev je tudi priložnost, da opozorijo na težave in slabe razmere, v katerih delajo v mnogih državah, ter skušajo izboljšati svoj položaj. Je pa tudi priložnost za praznovanje in izražanje ponosa, da opravljajo tako zahtevno, obsežno in pomembno delo, je ob 5. oktobru zapisal SVIZ.

Tudi v slovenskih šolah je vse več nasilja nad učitelji

Slovenski učitelji se srečujejo z vse več nasilja na šolah, stopnjujejo se različni pritiski nanje, nekatere šole se zaradi manjšega interesa otrok in splošnega upada rojstev soočajo s presežki učiteljev. Ponekod je situacija nasprotna: učiteljev primanjkuje, plače so nizke, njihovo kakovostno delo pa onemogočajo prenatrpani razredi. Kljub slednjemu je po navedbah sindikata na svetu še vedno več kot 120 milijonov otrok, ki sploh ne hodijo v šolo.

Ob svetovnem dnevu učiteljev tudi nagrade za zasluge v šolstvu

V Sloveniji ob svetovnem dnevu učiteljev podelijo tudi državne nagrade za zasluge v šolstvu, ki sta jih šolski minister Milan Zver in predsednica odbora za podeljevanje nagrad Barica Marentič Požarni izročila v sredo.

Vir: Siol  

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Nikotin otežuje spočetje

13 junija, 2012 0