Saturday, April 13, 2024

Znanstveniki iz University College London poudarjajo, da med višjo telesno težo matere in nižjim inteligenčnim kvocientom otroka, niso našli vzročno – posledične povezave.


Njihovi rezultati temeljijo na bazi 20.000, pet do sedem let starih otrok, ki so bili testirani na inteligenčnem testu.

Deset točk višji indeks telesne teže matere, je bil povezan z 1,5 točke slabšim inteligenčnim rezultatom pri njihovih otrocih.

Znanstveniki verjamejo, da je rezultat mogoče pojasniti s prehranjevalnimi navadami mater.

Predhodne raziskave na živalih so pokazale, da ima tudi maščobno tkivo pri materah, negativen vpliv na razvoj zarodkovih možganov.