Thursday, July 18, 2024

V njihovi raziskavi, objavljeni v strokovni revijo Evolution, Medicice and Public Health, so v razvitih državah s precej višjimi higienskimi standardi, potrdili precej višjo incidenco Alzheimerjeve bolezni.


Raziskovalci so uporabili podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Po njihovem mišljenju manjša izpostavljenost mikrobnim kulturam negativno vpliva na delovanje imunskega sistema, ter tako povzroča težave z zdravjem.

T.i. higienska hipoteza je že povezana z višjo incidenco astme, alergij in avtoimunih bolezni.

Zadnji rezultati raziskav kažejo na 12% višjo incidenco Alzheimerjeve bolezni v državah z nizko prevalenco nalezljivih bolezni (npr. Islandija in Švica), v nasprotju npr. z Gano ali Kitajsko, kjer so obolenja kot posledica okužb veliko pogostejša.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice