Monday, July 15, 2024

Največji delež bolniške odsotnosti (4,96 odstotka) ugotavljajo v koprski zdravstveni regiji, najmanjšega, 3,56-odstotnega, pa v novogoriški. Dr. Metoda Dodič – Fikfak, dr. med., s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa pri UKC Ljubljana je za novogoriško vodstvo našla razlog v premišljenem delu tamkajšnjih zdravnikov, ki delavca hitreje pošljejo na bolniški dopust, vendar za bistveno krajši čas kot drugje po Sloveniji.


Največ težav zaradi prisilne drže med delom

"Delavci so najpogosteje na bolniški zaradi kostno-mišičnih bolezni in bolezni vezivnega tkiva, sledijo poškodbe zunaj dela, na tretjem mestu so poškodbe na delu," je pojasnila Metoda Dodič – Fikfak. Med gospodarskimi dejavnostmi imajo delavci najvišji bolniški stalež v proizvodnji tobačnih izdelkov, gozdarstvu in proizvodnji usnja, sledijo jim proizvodnja plovil in drugih vozil ter tekstilna industrija. Največ poškodb s smrtnim izidom se zgodi v gradbeništvu. "Veliko odsotnosti zaradi bolezni in poškodb je posledica neprimernih delovnih razmer v podjetju," je dejala zdravnica in dodala, da je zelo pomembno tudi vzdušje v podjetju. Če je podjetje v težavah, to zdravniki hitro zaznajo, saj se obisk delavcev pri zdravniku zaradi najrazličnejših težav močno poveča.

Promocija zdravja pri delu

Metoda Dodič – Fikfak je prepričana, da bi bilo mogoče težave preprečiti ali vsaj omiliti s programi promocije zdravja na delovnem mestu, z ergonomskim urejanjem delovnega mesta in dejavno skrbjo za dvig telesne pripravljenosti delavca. Hkrati je treba v času vedno večjega stresa poskrbeti za sprotno reševanje nesporazumov med sodelavci in delavci ter nadrejenimi, se dejavno zavzemati proti trpinčenju na delovnem mestu ter sprotno reševati stresne situacije. Podobno razmišlja tudi psihologinja Eva Stergar s Kliničnega oddelka za medicino dela, prometa in športa. Pojasnila je, da je zdravje delavcev odvisno od varnosti zaposlitve, delovne kulture, kakovosti delovnega okolja, podpore vodstva in kolegov, odločilno vlogo pa imajo zahteve dela ter delavčeve socialne, zdravstvene in poklicne zmožnosti. Za zdravje delavcev je torej pomembna tudi zdrava organizacija, ki mora poskrbeti, da bo svojim delavcem ponudila socialno oporo, jim omogočila finančno sodelovanje in sodelovanje pri odločanju ter gradila na stališču, da je vsakdo pomemben.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

V menopavzi se povečajo dihalne težave

13 junija, 2012 0