Tuesday, May 28, 2024

V poročilu objavljenem na spletni strani revije Human Reproduction dr. Mohammed Benhamed s sodelavci (INSERM, Nica) piše, da je  povečana vsebnost citokinov v endometriju, vključno s TNF, povezana s kliničnimi nosečnostmi. Prisotnost alela TNF-308A je bila povezana z višjo, TNF-238 pa z nižjo produkcijo tumorskega nekroza faktorja.


Raziskovalci so zapisali, da prediktivna vrednost parametrov, ki so uporabljeni za transfer enega embria (starost, ginekološka zgodovina zdravja pacientke in zgradba maternice) pripomore stopnji do 30%.

V retrospektivni raziskavi so uporabili podatke 424 žensk brez faktorja ženske neplodnosti, ki so bile zaradi manjšega števila spermijev partnerja, napotene na ICSI postopek. Vprašanje je bilo, ali bi TNF polimorfizem lahko vplival na stopnjo implantacije pri IVF postopku. Znotraj omenjene skupine so strokovnjaki zbrali še 120 belk, z normalnim kariotipom, mlajših od 38 let. TNF-238 polimorfizem ni bil povezan s stopnjo implantacije.

Prav tako TNF-308A alel ni pomagal pri predikciji stopnje implantacije ob uporabi zamrznjenih embriov. Kljub temu pa je bil tretji dan TNF-308A alel povezan z višjo vsebnostjo E2, ter s povečano implantacijo pri multiplih nosečnostih po transferu svežih embriov pri ženskah v celotni izbrani skupini.

Skupna stopnja ustvarjenih nosečnosti pri svežih embriotransferjih je bila 25,7%.

Pri ženskah s TNF-308A alelam je bila stopnja implantacije embriov 20,6%, v primerjavi s 13,6% pri ženskah s TF-308G (p=0,01); stopnja ustvarjenih nosečnosti je bila 31,1% in 24,0%, kar pa je statistično zanemarljiva razlika. Stopnja večplodnih nosečnosti je bila 11,8% in 4,9% (p=0,02). V izbrani skupini nobena od TF-308A pacientk ni imela spontanega splava, vzporedno z 28% žensk s TF-308G.

Omenjeni podatki kažejo, da je lahko TNF-308 polimorfizem potencialni neinvazivni biomarker za večjo stopnjo implantacije po IVF postopku. Ni še povsem jasno, ali bi lahko omenjene rezultate upoštevali tudi pri ženskah z znanimi dejavniki neplodnosti.

»Pomembno je izvajati raziskave na novih biomarkerjih , ki so povezani z višjo stopnjo implantacije po IVF postopku. Retrospektivni raziskavi mora slediti velika prospektivna kohortna raziskava, ki bo natančneje določila ali je TNF-308A polimorfizem najboljša izbira pri pacientkah za transfer enega embria. Mogoče se lahko ostali dejavniki, kot je npr. razlika v kakovosti embriov, delno pojasni z razlikami, ki so nastale v omenjeni raziskavi,« pravi dr. Eric J. Forman iz Rutges Robert Wood Medical School and Reproductive Medicine Associates of New Jersey, Morristown.

http://www.youtube.com/watch?v=mZPri9vbhLE

Naslednji prispevek

Dokazi ne podpirajo potrebe po IMSI

21 oktobra, 2013 0