Saturday, June 22, 2024

Revija Science je objavila, da so skupne dolžine verig DNK dolge okoli dva metra, ker pa so natančno zložene lahko »prebivajo« znotraj celičnega jedra.  


Raziskovalci iz University of  Massachusetts so v svojem delu uporabili metode sekvencioniranja DNK, ter odkrili pomembne vzorce za obliko genoma.  

To istočasno omogoča odkrivanje genov, ki se nahajajo v bližini že znanih genov in istočasno lažje razumevanje regulacije in medsebojne komunikacije, dodajajo znanstveniki.  

Podatki zbrani s pomočjo novega modela bodo olajšali soočanje z boleznimi, ki so povzročene z napakami v genskem zapisu.  

Nova raziskava kaže, da je človeški genom organiziran v dveh ločenih delih: aktivni geni so dostopni, neaktivni del DNK pa je skrit v svojevrstnem »skladišču«.  
 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Možgani se lahko razvijajo celo življenje

13 junija, 2012 0