Friday, September 29, 2023
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Revija Science je objavila, da so skupne dolžine verig DNK dolge okoli dva metra, ker pa so natančno zložene lahko »prebivajo« znotraj celičnega jedra.  


Raziskovalci iz University of  Massachusetts so v svojem delu uporabili metode sekvencioniranja DNK, ter odkrili pomembne vzorce za obliko genoma.  

To istočasno omogoča odkrivanje genov, ki se nahajajo v bližini že znanih genov in istočasno lažje razumevanje regulacije in medsebojne komunikacije, dodajajo znanstveniki.  

Podatki zbrani s pomočjo novega modela bodo olajšali soočanje z boleznimi, ki so povzročene z napakami v genskem zapisu.  

Nova raziskava kaže, da je človeški genom organiziran v dveh ločenih delih: aktivni geni so dostopni, neaktivni del DNK pa je skrit v svojevrstnem »skladišču«.  
 

Komentarji
Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Možgani se lahko razvijajo celo življenje

13 junija, 2012 0