Tuesday, May 28, 2024

Zanimivo je, da tveganje obstaja precej dlje kot se je predpostavljalo: mnogokrat traja vse dokler otroci ne vstopijo v adolescenco.


Raziskava je zajela družine več kot 80.000 novorojenih otrok, zanimivo pa je, da se je do sedaj duševnim in čustvenim zdravju očetov posvečalo zelo malo pozornosti. Višje tveganje obstaja pri očetih z družinsko zgodovino bolezni, pri mladih starših in starših nižje socialno-ekonomskega in materialnega statusa. Prav zaradi tega je naloga bližnjih in medicinskih delavcev, da motnjo prepoznajo čim prej.

Naslednji prispevek

Test za preeklampsijo

13 junija, 2012 0