Sunday, June 4, 2023
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Zanimivo je, da tveganje obstaja precej dlje kot se je predpostavljalo: mnogokrat traja vse dokler otroci ne vstopijo v adolescenco.


Raziskava je zajela družine več kot 80.000 novorojenih otrok, zanimivo pa je, da se je do sedaj duševnim in čustvenim zdravju očetov posvečalo zelo malo pozornosti. Višje tveganje obstaja pri očetih z družinsko zgodovino bolezni, pri mladih starših in starših nižje socialno-ekonomskega in materialnega statusa. Prav zaradi tega je naloga bližnjih in medicinskih delavcev, da motnjo prepoznajo čim prej.

Komentarji
Naslednji prispevek

Dolgotrajne posledice stradanja v nosečnosti

13 junija, 2012 0