Friday, July 19, 2024

Skupna mortaliteta otrok v Veliki Britaniji se je v zadnjih dvajsetih letih sicer prepolovila, strokovnjaki iz inštituta za zdravje otrok pa so potrdili, da je mladost matere dejavnik tveganja umrljivosti v zgodnjem otroštvu.


Strokovnjaki priporočajo, da se podpora nudi vsem materam, ne samo materam najstnicam.

Znanstveniki so preučili podatke o umrljivosti otrok v Veliki Britaniji med leti 1980 do 2010. Upoštevali so podatke o poškodbah otrok, porodni teži in starosti matere.

Tveganje smrti otrok v skupini devetletnikov je 11% višje pri materah mlajših od trideset let. Otroci mater, ki so rodile pred dvajsetim letom, pa so skupnemu število umrlih prispevali zgolj 3,8%.

Največja razlika v umrljivosti je opažena v starostni skupini otrok od prvega meseca do prvega leta starosti. V tej starostni skupini je bilo 22% smrti nepojasnjenega vzroka, ki so bile močno povezane z uživanjem alkohola matere, kajenjem in podhranjenostjo.

Poškodbe pa so še vedno glavni povzročitelj smrti otrok.

Poškodbe, so bile v opazovalnem obdobju odgovorne za 31% smrti pri otrocih od 1 do 4 leta življenja, ter 48% smrti pri najstnikih starih med 15 in 18 leti.

Raziskava je pokazala, da se smrti kot posledice poškodb niso zmanjšale, kar so strokovnjaki ocenili z oceno: zaskrbljujoče.

Okoli 70% otrok, ki umre trpi za kroničnimi boleznimi kot so rak, cistična fibroza ali epilepsija, potrjujejo strokovnjaki, ki opozarjajo, da omenjene bolezni niso nujno vzrok njihove smrti.

Kategorija:   Novice, Novice