Monday, July 15, 2024

Rezultati raziskave so bili objavljeni v reviji Obstetrics & Gynecology.


Carolin Sufrin, zdravnica Oddelka ginekologije, porodništva in reproduktivne znanosti iz California University smatra, da bi morali rezultati raziskave prepričati zdravnike, da IUD ni povezan z medenično vnetno boleznijo.

Sufrinova in njeni sodelavci poudarjajo, da maternični vložki predstavljajo najbolj učinkovito in najbolj sprejemljivo vrsto ženske kontracepcije.

»V ZDA je njihova uporaba omejena, največ zaradi napačnega prepričanja, da mirena povzroča medenično vnetno bolezen,« so zapisali.

Številni zdravniki od žensk, preden jim vstavijo IUD, zahtevajo testiranje za klamidijo in gonorejo, kar od pacientk zahteva dodaten obisk v ambulanti.

V namen raziskave, ki bi odkrila korelacijo medenične vnetne bolezni in IUD, je dr. Surfinova oblikovala retrospektivno kohortno raziskavo v katero so vključili 57.728 žensk, katerim so med leti 2005 in 2009 v bolnišnici Kaiser Permanente Northern California vstavili IUD.

V raziskavi so primerjali incidenco medenične vnetne bolezni žensk, ki so bile pred namestitvijo IUD napotene na test za klamidijo in gonorejo.

Ženske so razdelili v štiri skupine:

  • Testiranje za klamidijo in gonorejo na dan namestitve IUD
  • Testiranje en dan do osem tednov pred namestitvijo IUD
  • Testiranje osem tednov do enega leta pred namestitvijo IUD
  • In ženske, ki pred namestitvijo IUD v enem letu niso bile testirane

Avtorji so sporočili, da 47% žensk ni bilo testiranih znotraj enega leta pred namestitvijo IUD. Skoraj petina žensk (19%) je bila testiranih na dan namestitve IUD.

Skupno tveganje medenične vnetne bolezni med testiranimi ženskami je bilo 0,54% (95% verjetnosti interval 0,48 – 0,60%). Največje tveganje se je pojavilo pri ženskah, ki so bile testirane znotraj enega do osmega dne namestitve IUD (0,99%), vendar je razlika statistično zanemarljiva (95% verjetnosti interval 0,82% – 1,20%).

Ženske, ki niso opravile testa so imele enako tveganje kot ženske, ki so testiranje opravile ne glede kdaj je bil vzet bris, testiranje za klamidijo in gonorejo na dan namestitve pa je predstavljalo enako tveganje medenične vnetne bolezni, kot testiranje pri zgodnjih obiskih.

Rezultati so ostali enaki tudi ob upoštevanju starosti, ter stratifikaciji rezultatov žensk mlajših od 26 in starejših od 26 let.

»Rezultati govorijo v prid postopkom za namestitev IUD pri katerih zdravniki ženske napotijo na test za klamidijo in gonorejo, ki sta največja dejavnika tveganja na dan namestitve IUD,« sporočajo avtorji.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Knjige za samopomoč pomagajo proti depresiji

22 januarja, 2013 0