Saturday, May 25, 2024

Delovanja in naloge probiotikov so celostne in zelo široke. Naše znanje o njih je še vedno zelo omejeno, vendar nenehno in hitro narašča, še posebej zaradi hude krize antibiotičnega modela, saj:


i)    antibiotiki uničujejo tudi prijazno floro in tako srednjeročno povzročajo večje in globlje težave;
ii)    dolgotrajna uporaba in zloraba antibiotikov je ustvarila nove in močnejše patogene vrste, ki so postale odporne na antibiotike, farmacevtska industrija pa ne more dovolj hitro do novih in učinkovitih zdravil. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ima odpornost na antibiotike za »glavni ljudski zdravstveni problem v razvitih in razvijajočih se deželah v svetu« in svetuje izvedbo socialnih in raziskovalnih programov za zmanjšanje uporabe antibiotikov (12). Probiotiki so videti kot popolna alternativa antibiotikom, saj lahko kontrolirajo patogene bakterije brez stranskih učinkov in tako ustrezajo »naraščajočemu zanimanju ljudi za bolj ekološke in telesu prijazne načine zdravljenja bolezni« (13). Glavna ovira za splošni sprejem probiotikov kot živo oziroma ustrezno alternativo pa je dejstvo, da zanje še ni popolnega znanstvenega ovrednotenja. Potrebno je premostiti tudi nekatere druge ovire, npr. dokazati sposobnost probiotikov, da dejansko dosežejo črevo, se v njem naselijo in učinkujejo tako, kot jim pripisujejo.

Da bi potrdili vrednost probiotikov kot osnovnih terapevtikov in pripomočkov za boljše zdravje, je potrebno raziskati naslednje:

a)    specifiko seva in njegov izvor
b)    sposobnost seva, da preživi v okolju želodčne kisline in žolčnih soli
c)    sposobnost seva, da se oprime in naseli v črevesni sluznici in okolici, kar morajo dokazati poskusi in vitro in in vivo, opravljeni na živalih in ev. pri človeku
d)    sposobnost seva, da uspešno izključi patogene bakterije, kar morajo dokazati poskusi in vitro in in vivo
e)    sposobnost seva, da uravna imunost (s poskusi in vitro in pri človeku)
f)    pripraviti je potrebno popolnejšo presojo učinkovitosti seva, tj. opraviti klinične raziskave pri človeku (uporaba končnega proizvoda)

Problem specifičnosti seva se utegne zdeti majhen, vendar so različne raziskave proizvodov, ki so običajno na tržišču, odkrile naslednje: sev, naveden na nalepki, velikokrat ni ustrezal dejanskemu sevu ali pa je bil pomešan z drugimi sevi. Ta težava se pogosto pojavlja skupaj z dejstvom, da je poprečno število prisotnih bakterij znatno nižje od napisanega na nalepki (14). Zato je potrebno izbrati takšne probiotične vrste, za katere proizvajalec zagotavlja njihovo dejansko vsebnost, tj. da uporablja biotehnološke ali druge metode, s katerimi poveča aktivnost seva in trajnost proizvoda do konca roka uporabnosti (15). Kolikor je znano, je Lactobacillus acidophilus DDS-1 edini, ki je učinkovit ves rok trajanja, če ga shranjujemo pri sobni temperaturi. Proizvedli so ga po metodologiji prof. Shahanija (16).

Naslednja pomembna ovira, ki jo je potrebno premagati, je sposobnost preživetja probiotikov v prebavnih kislinah ali žolčnih soleh. Kislina v želodcu ima običajno vrednost pH okoli 2,0. Visoka raven kisline uničuje patogene mikroorganizme, ki s hrano vstopajo v naše telo. V nasprotju s pH vrednostjo v želodcu, pa je običajna vrednost pH v tankem črevesju 8,0. Velika razlika v kislosti oz. alkalnosti je izjemen izziv za vsak probiotik. Industrija probiotikov zato išče različne sisteme – od mikrokapsul do posebnih tipov prevlek – in sicer z namenom, da bi probiotik zaščitila pri prehodu skozi prebavni in črevesni trakt. Kljub vsem tem delno učinkovitim sistemom, pa zamena za resnično učinkovite seve, tiste, ki se lahko naravno prilagodijo kislemu oz. alkalnemu okolju človeškega črevesja, ne obstaja. Verjamemo, da je prvi pogoj probiotičnega seva njegovo resnično učinkovito delovanje v tankem črevesju, od koder potem doseže debelo črevo, ki pomeni hkrati tudi njegov izvor oziroma mesto, kjer se probiotik v človeku razmnožuje. Že pred več kot 30-imi leti so strokovnjaki ugotovili, da se tipične bakterije, ki naseljujejo črevesja živali, ne morejo učinkovito transplantirati v človeško črevo, kar velja tudi obratno (17). Najbolje se prilagodijo človeškemu kislo-alkalnemu prebavnemu traktu namreč prav bakterije človeškega izvora, kar so potrdile tudi nedavne raziskave, ki potrjujejo, da so tovrstni probiotiki učinkovitejši (18). Med probiotiki človeškega izvora, ki so že dolgo na tržišču, sta sposobna optimalnega preživetja na poti skozi človekov želodčno-črevesni prehod dva seva in sicer:
    L. rhamnosus GG 819 in
    L. acidophilus DDS-1 (20).

Zelo pomembna lastnost probiotikov je tudi sposobnost, da se prilagodijo in naselijo v črevesno okolje, se učinkovito pritrdijo na črevesno sluznico ter se v zadostni meri namnožijo. Najbolj pomembna pa je sposobnost, da prerastejo patogene bakterije. In morda je še pomembnejše naslednje dejstvo: ko se probiotiki trajno pritrdijo na črevesno sluznico, »…lahko vplivajo na zmanjšanje nenormalne črevesne prepustnosti…, izboljšajo črevesne funkcije in zmanjšajo dovzetnost črevesja za vnetja« (21). Čeprav se znanstvene raziskave šele začenjajo, se sprememba prepustnosti črevesne sluznice običajno definira kot sindrom črevesne prepustnosti in kaže na neposredno povezanost z mnogimi motnjami celo na fizioloških področjih, navidezno neodvisnih od črevesja. Sindrom črevesne prepustnosti je dejansko povezan ne le s kolitisom in enteritisom, ampak tudi s kronično utrujenostjo in vnetnimi procesi, kot so alergije, pa tudi z osteoartritisom in revmatizmom (22). Torej je sposobnost, da pomaga obdržati normalno črevesno prepustnost, zelo pomembna lastnost učinkovitega probiotika. Nedavno so ugotovili, da lahko probiotiki pomembno koristijo zdravju celo brez sposobnosti za naselitev črevesne sluznice, vendar pa je njihov specifični pomen povezan prav s sposobnostjo, da se trdno pritrdijo na črevesno steno. Dokončnih raziskav in vivo, da se probiotične vrste pritrdijo na sluznico človeškega črevesja, še ni. Večina poskusov je bila opravljena samo in vitro ali na podganah. Za L. rhamnosus GG so včasih rekli, da je edini na tržišču, ki ostane v gastro-intestinalnem traktu dovolj dolgo(23), vendar te sposobnosti še niso dokazali pri človeku. Testi na ljudeh so dali namreč dali »…malo (če sploh kakšen) dokazov, ki bi lahko potrdili, njegovo trajno naselitev v normalni mikroflori črevesja (24).

Kljub temu, da pomeni pomanjkanje ustreznega dokaza spodbudo za industrijo in njene nadaljnje in globlje raziskave, pa vseeno ne moremo zanikati sposobnosti učinkovitega probiotika za njegovo naselitev v človeško črevesje. Različne vrste in vitro raziskav so namreč pokazale sposobnost pritrditve probiotika na človeške črevesne celice (Caco-2 ali HT29), in četudi sam po sebi to ni povsem zadovoljiv dokaz, dobi mnogo večji pomen, če ga primerjamo z drugimi dokazanimi elementi učinkovitosti. Strokovnjaki so L. npr. dokazali, da se Acidophilus DDS-1 učinkovito pričvrsti na človeške črevesne celice HT29 (25), kar je zelo pomembna sposobnost, če jo gledamo z vidika, da je ta vrsta sposobna stimulirati interlevkin-1-alfa in druge imunološke citoksine (26) ter učinkovito pregnati E. coli iz črevesja (27).

Omenjeni dve lastnosti sta bistveni oznaki učinkovitega probiotika. Stimuliranje primarnega imunskega odgovora v črevesju je ena glavnih koristi dobrega probiotika, povezana s koristjo pri patologijah, kot so alergije in vnetna stanja, driska in celo rak. Diareja je patologija, ki povezuje bakterijsko in virusno infekcijo. Probiotiki, ki lahko proizvajajo naravne antibiotike in stimulirajo imunsko pogojeno protivirusno občutljivost, so zato pri različnih tipih diareje zelo učinkoviti, njihovo uživanje pa je priporočljivo tako pri otrocih kot pri odraslih ali popotnikih. Različni sevi probiotikov človeškega črevesja so pokazali svojo aktivnost pri diareji (28). Za L. acidophilus DDS-1 je znano, da proizvaja močan naravni antibiotik »acidofilin« in močno zavira delovanje najmanj 23-ih patogenih bakterij, vključno s streptokoki, salmonelo, stafilokoki, psevdomonasom, proteusom, šigelo in E. coli, bakterijo, ki predstavlja enega izmed najpogostejših vzrokov za diarejo (29). Ker L. acidophilus DDS-1 stimulira imunost lokalno, resnično ustreza zahtevam učinkovitega probiotika, saj se je dokazal kot močno sredstvo pri zdravljenju in preprečevanju diareje ter drugih bakterijskih in virusnih infekcij (30).

Imunološke lastnosti DDS-1 se razširjajo tudi na zelo pomembno področje preventive in zdravljenja tumorjev. To da laktobacili namreč preprečijo pretvorbo nitratov in nitritov v nitrozamine že vemo, in vivo raziskave pa vedno znova dokazujejo, da
L. acidophilus DDS-1 prepreči rast tumorske celice do 41 odstotkov! (31)

Za zaključek naj omenimo še druge pomembne kvalitete seva Acidophilus. Kot drugi sevi Acidophilus tudi sev DDS-1 zmanjšuje raven holesterola v krvi (32). Poleg tega, tako kot večina drugih laktobacilov, v črevesju proizvaja več vrst encimov, predvsem  laktaze in beta – galaktozidaze, in se tako ponuja kot pomemben dodatek pri stanju, ko organizem ne prenaša laktoze (33). In končno, sev DDS-1 je pokazal, da v črevesju proizvaja obilo mlečne kisline, kar je seveda zelo pomembno pri ustvarjanju okolja, sovražnega patogenim bakterijam (34).

Lahko torej rečemo, da dobivajo probiotiki osrednje mesto pri vsaki pomoči zdravju in vzdrževanju zdravja. Da pa bi jih sprejeli v polni meri, mora znanost narediti nadaljnje korake, premakniti se mora od poskusov in vitro in poskusov na živalih do bolj specifičnih kliničnih poskusov na človeku. Za te bistvene korake potrebujejo probiotična industrija in razvojni centri veliko podporo javnosti. Raziskave in uporaba probiotikov kot prehransko dopolnilo pa morajo dati prednost tistim sevom, ki so pokazali resnično učinkovitost tako v laboratorijskih raziskavah kot v praksi. Med njimi resnično izstopa L. acidophilus DDS-1 predvsem zaradi svojega izrazitega raziskovalnega ozadja ter hkrati tudi zato, ker ga zdravstvena praksa že dolgo uporablja. Michael Murray je zapisal: »… Sem popolnoma prepričan, ko priporočam…DDS-1 vrsto L. acidophilusa, pogosto sklicujoč se na »nadvrsto«, ker kaže večje koristi kot 200 drugih sevov L. acidophilusa (35)«. Centro di Ricerche Nutriterapiche (Raziskovalni center za zdravljenje s prehrano), ki sodeluje z raziskovalnimi oddelki tovarne v italijanskem Urbinu, razvija velik projekt DDS-1 in drugih učinkovitih sevov, pa tudi metode, s katerimi bi povečali njihovo učinkovitost. Z omenjenim italijanskim centrom sodelujemo tudi mi.

LITERATURA in priporočila so na voljo v VI-DA Studiu d.o.o.; tel. 01 256 74 74
Prevod teksta: Effective probiotics. The criteria for a good probiotic supplement: The case of L. acidophilus DDS; Stefano Scoglio, Nutratec
 

Kategorija:   Novice, Splošno zdravje
Naslednji prispevek

Vitamin D vzpodbuja imunski sistem

13 junija, 2012 0