Saturday, July 20, 2024

Raziskovalci  v Severno kalifornijskem centru za rakava obolenja so proučili primere rakavih obolenj po državi med leti 1997 in 2004, da bi lahko primerjali število primerov bolezni na podeželjskih in mestnih področjih ter v revnejših in premožnejših delih države.
»Med leti 2001 in 2004 so primeri invazivnega raka dojk v ZDA upadli za 8 odstotkov,« je dejala vodja raziskave Christina Clarke v izjavi  za medije. »Ena od možnih razlag  je  široko razširjena prekinitev hormonske terapije oz. neuporaba le te. Ker se je prenehanje jemanja hormonske terapije bolj poudarjalo v premožnejših in mestnih področjih, smo želeli ugotoviti ali obstaja ustrezna razlika v številu primerov raka na dojkah med temi in revnejšimi / podeželjskimi deli države.«


Skupaj s kolegi je ugotovila, da so primeri invazivnega raka dojk upadli za 13,2 odstotka. Razlika je zelo opazna med mestnimi (-13,8%) in podeželjskimi (-7,5%) ženskami, in med tistimi z visoko (-9,6%), srednjo (-13,8%) in nizko (-13%) stopnjo revščine.
 
Raziskovalci so ugotovili, da je stopnja raka na dojkah na podeželju dosegla višek leta 1999 in nato enakomerno padala, medtem ko je število obolenj v mestih bistveno upadlo po letu 2002. To razliko gre pripisati razlikam v izpostavljenosti novicam o povezanosti hormonske terapije z rakom na dojkah. Dejstvo, da so ženske v mestnih središčih bolj izpostavljene medijem ter bolje obveščene o hormonski terapiji ter raku na dojkah, je zelo pripomoglo k zmanjšanju uporabe hormonske terapije pri teh ženskah.

»To, da razumemo, katera specifična populacija je bila vpletena v zmanjšanje primerov raka na dojkah, nam pomaga pri načrtovanju zaščite v prihodnje, še posebej, ker prihaja  takoimenovana ‘baby boom’ generacija v primerno starost za razvoj raka na dojkah,« je še dejala Clarkeova.

Študija je objavljena v reviji BMC Medicine.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice