Saturday, May 25, 2024

»Neodkrite aneuplodije so bile blage in tiste, ki so močno vplivale na normalno funkcioniranje življenjskih funkcij,« je dejala dr. Mary Norton iz Universitiy of California.


»Ta informacija je iz vidika odločanja uporabe različnih metod ocenjevanje verjetnosti kromosomopatije, pomembna tako za pacientke, kot zdravnike in zavarovalnice.«

Dr. Nortonova je rezultate raziskave predstavila na 34. letnem simpoziju Združenja za perinatalno medicino.

Od kar je od leta 2011 NIPT sprejet v klinično prakso, je zaradi občutljivosti in specifičnosti za trisomijo 21, ter visoke občutljivosti za trisomiji 13 in 18 (okoli 99%), prišlo do velikega porasta uporabe tega testa, ki pa ni postregel s podatkom o ostalih, redkejših aneuplodijah.

Sekvencijski integrirani test zajema kombinacijo ultrazvočnega in biokemijskega testiranja v prvem in drugem tromesečju nosečnosti: kombiniran test v prvem tromesečju nosečnosti, ter test v drugem tromesečju nosečnosti (double /  triple ali quadruple test). Test je v raziskavi pokazal nižjo občutljivost in specifičnost za trisomije 21, 13 in 18, vendar odkriva dodatne motnje (vse kromosomske motnje večje od 5 – 10 MB; op. prev. MB – milijonske baze). Trisomije 13, 18 in 21 zajemajo okoli 65% vseh prenatalno odkritih aneuploidij.

Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) NIPT priporoča samo za visokorizične nosečnice.

Dejstvo je, da se neinvaziven prenatalni krvni test uporablja kot zamenjava za invazivno testiranje (CVS, amniocenteza) ko rezultati sekventnega integriranega pregleda nosečnice pokažejo povečano tveganje.

V Kaliforniji je sekventni integrirani pregled mogoče izvesti pri vseh nosečnicah – torej z ultrazvočnim merjenjem nihalne translucence  določiti serumske markerje za prvo in drugo tromesečje nosečnosti.

Merjenje omogoča oceno tveganja za trisomije 13, 18 in 21, defekte nevralne cevi in SCD (Smith – Lemli – Opitz sindrom, kongenitalne anomalije in fetalno smrt). Celoten nadzor je omogočen vsem nosečnicam s pozitivnimi rezultati.

Dr. Nortonova je po pozitivnem prenatalnem pregledu enoplodnih nosečnosti v obdobju 2009 – 2012, preverila rezultate kariotipov pridobljenih z invazivnimi prenatalnimi testi.

Določena je bila vrsta abnormalnosti in podatek ali je abnormalnost odkrita z NIPT.

Od skupno 1,3 milijona nosečnic, pri katerih so izvedli NIPT, je bilo 68.990 (5,2%) pozitivnih na trisomijo 18 ali 21. 26.059 (37,8%) njih je bilo podvrženih invazivnem testiranju. Skupno 2.993 (11,5%) abnormalnih rezultatov je ustvarilo kohorto raziskave.

88,2% je bilo pozitivnih na trisomijo 21, 9,8% na trisomijo 18, 1,4% je imelo defekt nevralne cevi, 0,6% je bilo pozitivnih na SCD.

»V skladu s predhodnimi poročili je trisomija 21 ustvarila več kot 50% skupnih abnormalnosti odkritih z invazivnim testiranjem, redkejše in ne tako pogoste aneuplodije pa so se pokazale pri 16,9% nosečnic. »

Od 511 abnormalnih kariotipov, ki niso bili odkriti z NIPT, 369 (72%) je bilo patoloških, 142 benignih.

Abnormalnost

število

%

Druge trisomije

130

4,3

Podvajanje ali delecije

90

3

Mozaicizem spolnih kromsomov

63

2,1

Mozaični sindromi (trisomije 13, 18, 21)

32

1,1

Marker

14

0,5

Neuravnotežena translokacija

9

0,3

 

Z NIPT – om so spregledali 22% diagnoz abnormalnosti pri ženskah mlajših od 25 let, ter 8% pri ženskah starejših od 45 let.

Pri 81% neodkritih kromosomskih abnormalnosti, je bil nuhalni nabor manjši od 3,5 mm, zato ni verjetno, da redke aneuplodije povečajo nuhalno izbiro.

Abnormalni serumski pregled v drugem tromesečju nosečnosti je bil pogosteje povezan z redkejšimi kot pogostejšimi aneuploidijami.

Raziskava je bila nekoliko omejena. V njo so vključili samo ženske s pozitivnimi rezultati presejalnega testa, zato je rezultate težko poistovetiti s populacijo, ki ni bila deležna v testiranje. Raziskava je temeljila na potencialno odkrivanje z obstoječim NIPT-om, samo 38% nosečnic s pozitivnim pregledom je bila napotena na invazivno diagnostiko. Vsi laboratoriji, ki objavljajo NIPT, niso pokazali istih abnormalnosti.

»V naslednje raziskave moramo vključiti tudi podatke o ženskah, pri katerih niso opravili presejalnega testa. Z napredkom tehnologije bomo lahko razpravljali o odkrivanju vseh kromosomskih abnormalnosti,« je dejala.

Susan Tran, Portland University, je komentirala: »Iz tistega kar vidimo v praksi, številni zdravniki nosečnicam nudijo testiranje brez svetovanja pred in po testu. NIPT za enkrat odkriva zgolj določena stanja, ter služi pregledu in ne diagnozi. In to je potrebno nosečnicam pojasniti.«

Prof. Jerome Yankowitz iz University South Florida je dejal, da se je potrebno držati smernic, čeprav mogoče na koncu ne bodo ničesar spremenile.

»Številni mislijo, da je NIPT čisti napredek, vendar za enkrat zgolj izboljšuje tehnike pregleda. Veliko je odvisno od končne cene testa. Še vedno obstajajo načini, ko se da s konvencionalnim ultrazvočnim pregledom odkriti Downov sindrom. S standardnim kombiniranim pregledom v prvem tromesečju nosečnosti: z merjenjem nuhalne izbire, nosne kosti in duktusa venozusa, ter krvnim testom in določanjem serumskih markerjev.«